Türkoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üyeler

Mrk. Müdür

Prof. Dr. Sevin ARSLAN

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Şirvan KALSIN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Begüm KURT
Üye

Arş. Gör. Süreyya ALICI