Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üyeler

Mrk. Müdür

Doç. Dr. Şirvan KALSIN

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Begüm KURT

Üye

Arş. Gör. Seyfettin ÖZDEMİREL
Üye

Arş. Gör. Demet CANARSLAN

Üye

Arş. Gör. Alper YILDIZ 

Üye

Öğr. Gör. Ali Hüsame KÖROĞLU

Üye Öğr. Gör. Özge PARLARDEMİR AYDIN