Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üyeler

Mrk. Müdür

Prof. Dr. Şirvan KALSIN

Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Üyesi Begüm KURT

Üye

Arş. Gör. Dr. Seyfettin ÖZDEMİREL
Üye

Arş. Gör. Demet CANARSLAN YILDIZ

Üye

Arş. Gör. Alper YILDIZ