Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇAĞTAM) 

Merkezin amaçları;

Türkiye’nin kültür ve sanat envanterini çıkarmaya yönelik birikimi sağlamak,

Türkiye’nin çağdaş bir yapı kazandığı evre olarak nitelenen son iki yüzyıllık kültür ve sanat birikimi üzerine özgün çalışmalar yürütmek, bu alanda Üniversitenin dokümantasyon merkezi ile uyum içerisinde arşiv işlevi görerek kültür ve sanat değerlerimizi koruma altına almak,

Türk edebiyatı, Türk dili, lehçeleri ve ağızları, Türk Cumhuriyetleri ve toplulukları, Türk tarihi, Türk sanatı, halk kültürü alanlarında araştırma çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve yürütmek,

Ülkemizin dünden bugüne edebiyat, kültür ve sanat alanındaki gelişimini izlemek, bu alanda kazanımları sürdürülebilir kılmak, araştırmacılar için tartışma ortamı yaratarak yarına açılımları sağlamaktır.

Bu amaçlar çerçevesinde; 300 kişinin katılımıyla Türkçede Kullanılan Yanlış Kelimeler Fotoğraf Sergisi, 60 kişinin katılımıyla Okumak Gelişmektir adlı kitap okuma etkinliği, 40 kişinin katılımıyla Ben Buradayım Sevgili Okuyucum Sen Neredesin adlı seminer, 170 kişinin katılımıyla Türkçede Fiil Çekimleri konferansı ve 220 kişinin katılımıyla Kosova’daki Türkoloji Çalışmaları konferansı gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra merkezimizin yürüttüğü diğer çalışmaları web sitemizdeki etkinlikler ve fotoğraflar sayfalarından takip edebilirsiniz.