Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Etkinlikler

10 Aralık 2016 Çocuk ve Haklarının Korunmasının Psikolojik, Sosyolojik ve Hukuki Açıdan İncelenmesi

4 Mayıs 2017 Anayasa Hukuku Açısından Bireysel Başvuru

5 Aralık 2016 “3. Geleneksel Baro Başkanları Toplanıyor” Türk Hukuk Sisteminin Güncel Sorunları ve Hukuk Fakültesi Öğrencilerini Bekleyen Gelecek

18 Nisan 2017 “Çocuk Hakları” Semineri

19 Ekim 2017 Uluslararası Hukukta Selfdeterminasyon: Kuzey Irak ve Katalonya-İspanya Referandumu

1 Aralık 2017 Bölgemizde Yaşanan Mülteci Sorunları

12 Nisan 2018 Tüketici Hukuku Sempozyumu

2 Mayıs 2018 Sendikal Haklar

17 Mayıs 2021 Türkiye'de Tahkimin Gelişimi