Sosyal Bilimler Enstitüsü

 1. Gönderilecek makalenin daha önce bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 2. Makaleler Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanabilmektedir.
 3. Makale Türkçe ise Türkçe başlık, makale İngilizce ise başlık İngilizce olup; Times New Roman, 12 punto, tam ortalı şekilde tamamı büyük harfle yazılmalıdır.
 4. Yazar adı, başlığın altına yazılmalı; Yazar adının altına sırasıyla unvan, bağlı oldukları üniversite, fakülte, bölüm veya kurum adı, e-posta adresi ve ORCID yazılmalıdır. Yazar sayısı birden fazla ise, adları alt alta aynı şekilde yazılmalıdır.
 5. Makale diline göre önce Türkçe veya İngilizce özet yazılmalıdır.
 6. Özet (Abstract) Times New Roman, 12 puntoda 150-250 kelime aralığında ve çift satır aralığında yazılmalıdır. Özet kısmında kısaca çalışmanın kapsamı, amacı, yöntemi ve sonucu yer almalıdır. Özetin altında 3-5 adet anahtar kelime yazılmalıdır.
 7. Ana metin içinde şekil ve tabloların yer alması gereken yerler, şekil ve tablo numaraları belirtilerek işaretlenmelidir (“Şekil 4. Buraya Yerleştirilmelidir” gibi).
 8. Tablolar APA 6 formatına göre hazırlanmalıdır.
 9. Ana metinden sonra kaynakça kısmı ayrı bir sayfada başlamalıdır. Kaynakça, APA 6 formatına göre düzenlenmelidir.
 10. Kaynaklar, yazar soy ismine göre alfabetik sırayla sıralanmalıdır. Ana metin içerisinde geçen her atıf kaynakçada, kaynakçada geçen her kaynak ana metinde olmalıdır.
 11. Kaynakçadan sonra her biri ayrı bir sayfada olmak üzere sırasıyla şekil ve tablolar -başlıkları ve varsa açıklamalarıyla birlikte- olmalıdır.