Sosyal Bilimler Enstitüsü

ETİK İLKELER Ve YAYIN POLİTİKASI:

Çağ Üniversitesi Uluslararası Güvenlik ve Yönetim Araştırmaları Dergisine gönderilen çalışmaların değerlendirilmesinde kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Elektronik olarak ulaştırılan bilimsel çalışmalar, öncelikle editör onayına tabi tutulur. Editörün onayladığı çalışmalara alanlarına uygun olarak atanan iki hakemden değerlendirme yapmaları talep edilir. Editörler kurulu tarafından yazının etik kurallara uygunluğunun değerlendirmesi sonucunda yayın kabul edilir veya reddedilir.

EDİTÖR KURULU:

Editör: 

 • Prof. Dr. Khaladdin İbrahimli

Türkiye

khaladdinibrahimli@cag.edu.tr

Konular: Tarih, Pedagoji-Psikoloji, Siyaset Bilimleri, Kamusal Bilimler

Kurum: Çağ Üniversitesi

URL: https://www.cag.edu.tr/tr/akademik-kadro/478/hakkinda

 

 

 • Prof. Dr. Harun Arıkan

Türkiye

harikan@cu.edu.tr

Konular: Siyaset Bilimi, Uluslararası ilişkiler, Avrupa Bütünleşmesi ve Türk Dış Politikası

Kurum: Çukurova Üniversitesi

URL: https://polsir.cu.edu.tr/cu/staff/academic-staff/harun-arikan

 •  
 • Prof. Dr. Mahir Fisunoğlu

Türkiye

mahirfisunoglu@cag.edu.tr

Konular: İktisat, Doğal Kaynaklar Ekonomisi

Kurum: Çağ Üniversitesi

URL: https://www.cag.edu.tr/tr/akademik-kadro/443/hakkinda

 •  
 • Prof. Dr. Ali Engin Oba

Türkiye

alienginoba@cag.edu.tr

Konular: Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler, Siyasal Bilimler, Tarih, Türkiye Tarihi, Türkiye Dış Politikası

Kurum: Çağ Üniversitesi

URL: https://www.cag.edu.tr/tr/akademik-kadro/97/hakkinda

 •  
 • Prof. Dr. Ufuk Karadavut

Türkiye

ufukkaradavut@karabuk.edu.tr

Konular: Uygulamalı İstatistik

Kurum: Karabük Üniversitesi

URL: https://avesis.karabuk.edu.tr/ufukkaradavut

 •  
 • Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Türkiye

mfcavus@gmail.com

Konular: Yönetim ve Strateji

Kurum: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

URL: https://akbis.osmaniye.edu.tr/@mfcavus

 •  
 • Doç. Dr. Mustafa Uluçakar

Türkiye

mulucakar@gelisim.edu.tr

Konular: Siyasal Hayat ve Kurumlar

Kurum: İstanbul Gelişim Üniversitesi

URL: https://gavsis.gelisim.edu.tr/mulucakar/kimlik

 •  
 • Doç. Dr. Burak Herguner

Türkiye

burak.herguner@idu.edu.tr

Konular: Kamu Yönetimi

Kurum: İzmir Demokrasi Üniversitesi

URL:

 •  
 • Doç. Dr. Ergenekon Savrun

Türkiye

ergenekon.savrun@ufuk.edu.tr

Konular: Tarih, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kurum: Ufuk Üniversitesi

URL:

 •  
 • Prof. Dr. Murat Koç

Türkiye

muratkoc@cag.edu.tr

Konular: Hukuk, Kamu Hukuku, İşletme, İşletme Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji

Kurum: Çağ Üniversitesi

URL: https://www.cag.edu.tr/tr/akademik-kadro/16/hakkinda

 •  
 • Dr. Öğretim Üyesi Emre Gündoğdu

Türkiye

emregundogdu.akdeniz@gmail.com

Konular: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Kurum: İstanbul Gelişim Üniversitesi

URL: https://gavsis.gelisim.edu.tr/egundogdu/kimlik

 •  
 • Dr. Öğretim Üyesi Derya Yaman

Türkiye

dyayman68@gmail.com

Konular: Mali Hukuk

Kurum: Akdeniz Üniversitesi

URL:

 

      Sekretarya

 • Dr. Öğr. Üyesi Yonca Bir

Türkiye

 yoncabir@cag.edu.tr 

Konular: İşletme Yönetimi

Kurum: Çağ Üniversitesi

URL:  https://www.cag.edu.tr/tr/akademik-kadro/331/hakkinda  

 •  
 •