Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üyeler

Mrk. Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞİMŞEK

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ali Volkan ÖZGÜVEN

Üye

Prof. Dr. Tevfik ODMAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Elvin Kerime SİLAHTAROĞLU
Üye Öğr.Gör. Tuğçe ARSLANPINAR
Üye Arş.Gör. Gökçe KELAHMET
Üye Arş.Gör. Özge DEMİRDELEN
Üye Arş.Gör. Nurdan KORKMAZ