Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üyeler

Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurul Üyeleri;

Mrk. Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞİMŞEK

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ali Volkan ÖZGÜVEN

Üye

Prof. Dr. Tevfik ODMAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Selen KARAAĞAÇ

Üye Öğr.Gör. Tuğçe ARSLANPINAR
Üye Öğr.Gör. Gökçe KELAHMET
Üye Arş.Gör. Özge DEMİRDELEN
Üye Arş.Gör. Nurdan KORKMAZ
Üye Arş. Gör. Selen DEMİRKAYA