Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üyeler

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAPAMER) Yönetim Kurul Üyeleri;

Mrk. Müdür  Dr. Öğr. Üyesi Sevgi BALKAN ŞAHİN
Mrk. Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gül Kulak İNAN
Üye  Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA
Üye  Arş. Gör. İlke TAŞDEMİR
Üye Arş. Gör. Özge ÇETİNER