Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇAĞKAM (Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi),TOPLUMSAL BİLİNÇ UYANDIRIYOR

  Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ( ÇAĞKAM) kurulduğu günden bu yana, sürekli işleyen dinamik yapısı ve gündemiyle, toplumu aydınlatma görevini yerine getirmektedir.

ÇAĞKAM'ın  amaçları arasında;

-Ülkemizdeki ve dünyadaki toplumsal cinsiyet ve kadınla ilgili her alanda araştırma yapmak ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak,

-Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları alanında bilimsel araştırma yapılmasını teşvik etmek,

-Öğretim üyelerinin bireysel olarak yürüttükleri araştırmaların yanı sıra farklı disiplin ve araştırma alanlarından araştırmacıların ortak projeler geliştirmeleri için çalışmalar yürütmek,

-Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların gerçekleştirilmesine, başka kurumlar ve kişilerle araştırma işbirliklerinin geliştirilmesine önayak olmak,

-Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında yapılan araştırmaların hangi konularda yoğunlaştığını, hangi konularda araştırma eksiği olduğunu saptamaya yönelik çalışmalar yapmak yer almaktadır.

  Bu amaçlar doğrultusunda ÇAĞKAM; ilgi çekici temalarıyla; alanında uzman bilim insanlarının, meslek erbabı kişilerin ve genç girişimcilerin, katılımlarıyla, her geçen gün daha geniş kitlelere hitap eden, gündemi yakalayan, zihinlerdeki soru işaretlerine cevap bulmaya çalışan etkinliklere imza atmaktadır.

   Çağ Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇAĞKAM) olarak özellikle pandemi döneminde yoğun bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 2021 Mart ayı içerisinde yapılan "Pazartesi Sohbetleri" ile her hafta kadına şiddet, pandemi, göç ve girişimcilik gibi konularla ilgili çevrimiçi (online) etkinlikler düzenlenmiştir. Okulumuzun öğrenci kulüpleriyle de birlikte çalışarak hukuksal düzlemde kadın hakları mücadelesi ve çocuk kaçırma ve iade prosedürü gibi konularla ilgili etkinlikler hazırlanmıştır. 26-30 Nisan'da ÇAĞKAM Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Serisi'nin ilki düzenlenmiştir. Bu seride 6284 sayılı kanun kapsamında dilekçe yazım atölyesi, ısrarlı takip, mahremiyet, okul öncesi dönemde beden algısı, toplumsal cinsiyet ve regl ile ilgili konularda değerli konuşmacılarımızın katkısıyla oldukça fazla kişiye ulaşılmıştır. 

   Yüz yüze eğitimin başlamasıyla bu dönem içinde okulumuzun bahçesinde öğrencilerle kahve içerek, belirlenen gündemi konuştuğumuz "ÇAĞKAM Coffee Talks" etkinliklerimiz başlamıştır. İlkini Arş Gör. Nilay Soydan Menzi'nin gerçekleştirdiği etkinlikte "Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kadın" hakkında konuşulmuştur. Sonraki hafta  Arş. Gör. Püren Doğanay, "Sağlık Hukukunda Eşin Rızası" hakkında öğrencilerimizi bilgilendirmiştir. Coffee Talks etkinliğimizin bütün dönem boyunca haftada bir gün yapılması planlanmakadır.

   Yaptığımız etkinliklerin yanı sıra merkezimizin Instagram ve Twitter hesaplarını etkin kullanmaya özen göstermekteyiz. Gündelik hayatta karşımıza çıkan fakat tam anlamının bilinmediğini düşündüğümüz mağdur suçlayıcılık ve cinsiyetçilik gibi kavramları kısa ve öz bir şekilde açıklayacak paylaşımlar yapılmaktadır. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim dönemi içinde etkinliklerimizi hem yüz yüze hem de online olarak yapmaya devam etmek niyetinde olduğumuzu büyük bir mutlulukla belirtmekteyiz.