Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Prof. Dr. H. Mahir Füsunoğlu

Prof. Dr. H. Mahir Füsunoğlu
Müdür: Çağ Üniversitesi
İİBF-İşletme Bölümü Yaşar Bayboğan Kampüsü ​​​​​​Yenice-Tarsus
Mersin/Türkiye
Tel: +90 (324) 651 48 00
E-mail: mahirfisunoglu@cag.edu.tr

Öğr. Gör. Duygu Gür

Öğr. Gör. Duygu Gür
Üye: Çağ Üniversitesi

MYO, Yaşar Bayboğan Kampüsü Yenice-Tarsus Mersin/Türkiye
Tel: +90 (324) 651 48 00

E-mail: duygugur@cag.edu.tr

Öğr. Gör. Rana Rudvan

Öğr. Gör. Rana Rudvan
Üye: Çağ Üniversitesi

MYO, Yaşar Bayboğan Kampüsü Yenice-Tarsus Mersin/Türkiye
Tel: +90 (324) 651 48 00

E-mail:ranarudvan@cag.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Arslanpınar Tat

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Arslanpınar Tat
Müdür Yardımcısı: Çağ Üniversitesi

Hukuk Fakültesi, Yaşar Bayboğan Kampüsü Yenice-Tarsus Mersin/Türkiye
Tel: +90 (324) 651 48 00

E-mail: tugcearslanpinar@cag.edu.tr

Öğr. Gör. Leyla Karademir

Öğr. Gör. Leyla Karademir
Üye: Çağ Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi Yaşar Bayboğan Kampüsü Yenice-Tarsus Mersin/Türkiye
Tel: +90 (324) 651 48 00

E-mail: leyla+idari@cag.edu.tr