Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Misyon

Türk inkılâbının hangi şartlar altında oluştuğu, amaçları ve nitelikleri konusunda bilgiler sunmak,

Türk gençliğini millî, manevi ve kültürel değerlerinin bilincinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin birer ferdi olarak, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen fertler olarak yetiştirmek amacıyla bilimsel etkinlikler yapmak,

Atatürkçü düşünceyi, Türk kültürünü, Türk tarihini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayınlar yaparak eğitim öğretimi destekleme etkinliklerinde bulunmaktır.

Vizyon

Atatürk ilkelerini ve inkılabını, çeşitli yönleriyle araştırmak ve geliştirmek,

Öğrencilere, üniversite mensuplarına ve topluma bu araştırma sonuçlarını iletmek,

Yakın tarihimiz konusunda bilinçlenmeyi sağlamak adına çeşitli etkinlikler, paneller ve konferanslar gerçekleştirmek,

Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci ile ilgili dinamikler konusunda çalışmalar yapmayı amaçlamaktır. Ayrıca, Atatürkçü düşünce sistemini Türkiye Cumhuriyetinin kurucu felsefesini, başta üniversite gençliği ve personeli olmak üzere, toplumun tüm kesimlerine yaymak,  

Anayasal düzeni koruyacak, milli birlik ve beraberliği sağlayacak şekilde öğrencilerin Atatürkçü düşünce, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda milli, manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkmasını sağlamaya çalışmak,

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde Atatürk’ün fikir ve düşüncelerini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesini, yakın dönem Türkiye tarihini ve değişen, gelişen uluslararası ilişkiler bağlamında dünyayı doğru anlamak ve anlatmak,

Türk tarihinin temel değerlerini gençliğe ileterek tarih bilinci kazandırmak ve günümüz Türkiye’sinin stratejik önemi ile bağdaştırarak tarihsel bilgileri aktarmaktır.