Çağ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÜYELER

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri
Merkez Müdürü                                                Öğr.Gör. Eda KAYHAN                                               edakayhan@cag.edu.tr            
                                                    
Üye                                                               Dr. Öğr. Gör. Fatma TOKOZ GOKTEPE                fatmatokoz@cag.edu.tr     (Öğrenci Dekanı)  
Üye                                                               Öğr.Gör. İlhan KARMUTOĞLU                               ilhansavasan@cag.edu.tr  
Üye                                                               Arş.Gör. Özge  ÇETİNER                                           ozgecetiner@cag.edu.tr  
Üye                                                               Öğr.Gör. Dilara DEMİREZ                                        dilarademirez@cag.edu.tr  

Üye                                                               Arş.Gör. Orkun TAT                                                  orkuntat@cag.edu.tr

 

 

 

 

Danışma Kurulu

Üye

Doç. Dr. Şenol KANDEMİR

 Genel Sekreter & Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi

Üye

Prof.Dr. Hüseyin Mahir FİSUNOĞLU

İİBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik Böl. Başk.

Üye

Prof. Dr. Şirvan KALSIN

 Kalite Komisyonu Üyesi & FEF

Üye

Dr.  Öğr. Üyesi Polat İŞOĞLU

Hukuk Fakültesi Öğr.Üyesi