Çağ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÜYELER

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri
Merkez Müdürü Öğr. Gör. Ayferi Tuğcu
Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Gökhan SÖKMEN
Üye Doç. Dr. Eda Yaşa ÖZELTÜRKAY
Üye Doç. Dr. Murat KOÇ
Üye Öğr. Gör. Ayşe Şenay KOÇ
Üye Öğr. Gör. Yonca BİR
Üye Arş. Gör. Nilay SOYDAN