Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

GENÇLER, ÇAĞ-AB’LA (Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi), AVRUPAYI KEŞFEDİYOR

Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde eğitsel, kültürel ve benzeri alanlarda, Avrupa ile bütünleşmeye yönelik olarak üniversitelerle ilgili geliştirilen program ve projeler üzerinde çalışmalar yapmak, konferans, toplantı ve seminerler düzenlemek, kamu ve özel sektöre bilgi tabanı oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde bilgi aktarımını sağlamak, Erasmus programının uygulamasını yapmak, bu merkezin faaliyet alanları içindedir. Bu kapsamda;70 kişinin katılımıyla Yurtdışı Future Piyasalar Semineri , 85 kişinin katılımıyla Valencia Language Scholl Semineri, 145 kişinin katılımıyla -Dünya İçin Liderlik Konferansı, 120 kişinin katılımıyla “Fostering Intercultural Dialogue Between Kehl ve Çağ University” Semineri, 75 kişinin katılımıyla United States, Drones and the Global Battlefield Semineri gerçekleştirildi.