Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üyeler

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurul Üyeleri;
Mrk. Müdür  Dr. Öğr. Üyesi Veli KÖROĞLU
Üye  Prof. Dr. Esat ARSLAN
Üye  Dr. Öğr. Üyesi Ayhan CANKUT
Üye  Dr. Öğr. Üyesi Cemil GÜNAY
Üye  Öğrt. Gör. Menderes ÜSTÜNER