Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üyeler

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÜYELERİ
MÜDÜR:

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan CANKUT

YÖNETİM KURULU: Doç. Dr. Murat KÖYLÜ (Md. Yrd.)
  Prof. Dr. Esat ARSLAN
  Dr. Öğr. Üyesi Veli KÖROĞLU
  Doç. Dr. Şenol KANDEMİR