Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

ÇAĞ SSC-BAM (Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) BÖLGE HALKINI, BÖLGEDEKİ GELİŞMELER KONUSUNDA BİLGİLENDİRİYOR

Merkezin amacı; küreselleşen dünyada ülkemizin güvenliği ile ilgili belli bölgelerdeki gelişmeleri hukuksal, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden incelemek, bu doğrultuda bilgi platformu oluşturmak, söz konusu bölgelerle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla bilimsel uygulamalar ve araştırmalar yapmaktır. Bu kapsamda; 70 kişinin katılımıyla Etkili İletişim Konferansı, 150 kişinin katılımıyla Geçmişten Günümüze Kıbrıs Davası Konferansı, 180 kişinin katılımıyla Güncel Gelişmeler Işığında Kıbrıs Konferansı, 175 kişinin katılımıyla Kanlı Noel Konferansı ve 180 kişinin katılımıyla Dünyayla ve Birbirimizle Barışmak Konferansı gerçekleştirildi.