Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üyeler

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri;

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi. Gülten Venüs CÖMERT

Müdür Yardımcısı

Arş. Gör. Nilay SOYDAN MENZİ

Üye

Arş. Gör. Suzan OĞUZ
Üye Öğr. Gör. Hasan Basri ÖZKAN

Üye

Öğr. Gör. Emine SARAÇ