Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üyeler

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri;

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Gülten Venüs CÖMERT

Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Emine SARAÇ

Üye

Doç. Dr. Mustafa KALE
Üye Öğr. Gör. Hasan Basri ÖZKAN

Üye

Arş. Gör. Püren DOĞANAY