Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Üyeler

Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri
Merkez Müdürü  Dr.  Öğr. Üyesi Emre Kadir ÖZEKENCİ   
Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Rana RUDVAN

Üye 

Dr. Öğr. Üyesi Özge DEMİRDELEN

Üye  Öğr. Gör. Şeyda ÇAVMAK
Üye Öğr. Gör. Neriman BESLEM

 Danışma Kurulu Üyeleri

Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeleri
Üye Prof. Dr. Mustafa BAŞARAN
Üye  Prof. Dr. H. Mahir FİSUNOĞLU
Üye 

Prof. Dr. Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY