Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Üyeler

Sosyal Sorumluluk Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeleri
Merkez Müdürü  Prof. Dr. H. Mahir Füsunoğlu
Merkez Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Arslanpınar Tat

Üye 

Öğr. Gör. Duygu Gür

Üye  Öğr. Gör. Leyla Karademir
Üye Öğr. Gör. Rana Rudvan