Hukuk Fakültesi

Birinci Yıl, Birinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
RKT-101 Üniversite Hayatına Giriş Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 1-0-1 02
TUR-103 Türk Dili I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ENG-107 Professional English I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
LAW-115 Hukuka Giriş Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 04
LAW-121 Medeni Hukuk I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
LAW-123 Anayasa Hukuku I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
HLG-101 Genel Seçimlik I Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 2-0-2 03
Toplam 17 27
Birinci Yıl, İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
RKT-102 Kariyer Planlama Tamamlayıcı Dersler Seçmeli 1-0-1 2
TUR-104 Türk Dili II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ENG-108 Professional English II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
LAW-122 Medeni Hukuk II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
LAW-124 Anayasa Hukuku II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 06
SEC-102 Ortak Seçimlik Dersler Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2 3
HLG-102 Genel Seçimlik II Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2 03
Toplam 17 27
İkinci Yıl, Üçüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-201 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ENG-207 Professional English III Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
LAW-221 International Law I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 04
LAW-233 Ceza Hukuku (Genel Hükümler) I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 04
LAW-241 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) I Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 04
LAW-243 Yönetim Hukuku I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 04
HLA-202 Alan Seçimlik Dersler II Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 04
Toplam 18 28
İkinci Yıl, Dördüncü Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
TAR-202 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 2-0-2 03
ENG-208 Professional English IV Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
LAW-218 International Law II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 04
LAW-240 Ceza Hukuku (Genel Hükümler) II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
LAW-242 Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 3-0-3 05
LAW-244 Yönetim Hukuku II Temel Mesleki Dersler Zorunlu 2-0-2 04
HLA-301 Alan Seçimlik III Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 04
Toplam 18 30
Üçüncü Yıl, Beşinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ENG-307 Communication Skills in Law I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
LAW-311 Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 03
LAW-313 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 03
LAW-315 Medeni Usul Hukuku I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 04
LAW-317 Eşya Hukuku I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 04
LAW-325 Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme Hukuku) Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 03
LAW-343 Yönetsel Yargı Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 04
HLA-303 Alan Seçimlik V Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 04
HLA-302 Alan Seçimlik IV Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 03
Toplam 22 33
Üçüncü Yıl, Altıncı Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
ENG-308 Communication Skills in Law II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
LAW-314 Ceza Hukuku (Özel Hükümler) II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 03
LAW-316 Medeni Usul Hukuku II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
LAW-318 Eşya Hukuku II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 05
LAW-320 Borçlar Hukuku (Özel Hükümler) II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 03
LAW-324 Ticaret Hukuku II (Şirketler Hukuku) Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 03
LAW-366 İnsan Hakları ve AİHM Kararları Seçmeli Dersler Zorunlu 2 3
HLA-304 Alan Seçimlik VI Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 03
HLA-305 Alan Seçimlik VII Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 03
Toplam 22 33
Dördüncü Yıl, Yedinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-405 İcra İflas Hukuku I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 04
ENG-407 Legal Terminology I Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
LAW-407 Ceza Usul Hukuku I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 04
LAW-421 Ticaret Hukuku III (Kıymetli Evrak Hukuku) Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 03
LAW-423 Devletler Özel Hukuku I Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 03
LAW-433 İş Hukuku Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 04
LAW-449 Miras Hukuku Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 04
HLA-401 Alan Seçimlik VIII Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 2-0-2 03
Toplam 22 30
Dördüncü Yıl, Sekizinci Yarıyıl
Ders Kodu Ders Dersin Şekli Kredi AKTS
LAW-406 İcra İflas Hukuku II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 04
ENG-408 Legal Terminology II Tamamlayıcı Dersler Zorunlu 4-0-4 05
LAW-408 Ceza Muhakemesi Hukuku II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 3-0-3 04
LAW-412 Ticaret Hukuku IV (Sigorta Hukuku) Seçmeli Dersler Zorunlu 2-0-2 03
LAW-424 Devletler Özel Hukuku II Uzmanlık-Alan Dersleri Zorunlu 2-0-2 03
HLA-402 Alan Seçimlik IX Seçmeli Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Seçmeli 3-0-3 05
HLA-403 Alan Seçimlik X Zorunlu Ders Grubu. Dersleri görmek için ders adına tıklayınız Zorunlu 3-0-3 03
Toplam 19 27