Yabancı Diller Yüksekokulu

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Dönem İçi Değerlendirme Sistemi

Tool

Percentile

Achievement Tests

40%

Writing Portfolio

 25%

Speaking Task

10%

Online Tasks

25%

Sensations

Language Hub

Unlock

10%

7,5%

7,5%

 

Yıl Sonu Değerlendirme

Fall Semester

+

Spring Semester

50%

+

Final Exam

50%

=

Passing Grade

A1-A2-B1: 60 Pts

 

 Yabancı Diller Yüksekokulunda yıl sonu başarı notu 60/100'dür.

     Bu şartı sağlayamayan öğrenciler yaz öğrenimi görürler.