Yabancı Diller Yüksek Okulu

SINAVLAR

     Hazırlık okulunda uygulanan tüm sınavlar önceden belirlenmiş öğrenim çıktılarını ölçmeye yönelik olarak yapılmaktadır.

QUIZLER

     Hazırlık Okulu öğrencilerinin haftalık başarılarını ölçmeye yarayan sınavlardır. Bir önceki hafta işlenen konuları içerir. Haftalık sınavların hangi gün yapılacağı öğrencilere önceden duyurulur. Bu sınavlar bir anlamda öğrencilerin derse devamını sağlamaya yönelik sınavlardır.  Bu sınavlardan herhangi birine giremeyen öğrenciler mazeretlerini doktor raporuyla belgelemeleri durumunda telafi sınavına alınırlar.

PROGRESS TESTLER

     Progress Testler geniş içerikli sınavlardır. Bu sınavlarda dinleme, okuma, yazma becerileri ile dil bilgisi ve sözcük bilgileri test edilir. Tamamlanan modülün sonuna denk gelen Progress Testlerin bir kısmı Seviye Atlama sınavları olarak adlandırılır. Progress Testlerin hangi tarih ve saatte yapılacağı önceden ilan edilir. Bu sınavlardan herhangi birine giremeyen öğrenciler mazeretlerini doktor raporuyla belgelemeleri durumunda Yabancı Diller Yüksek Okulu yönetiminin belirlediği ve ilan ettiği tarih ve saatte telafi sınavına alınırlar.

FİNAL SINAVI

     Yıl sonunda öğrencilerin genel başarısını test etmek için uygulanan sınavdır.

     Bu sınav öğrencilerin duyduğunu anlama, okuduğunu anlama, yazma, konuşma, sözcük bilgisi ve dil bilgisi bilgilerini ölçen sorulardan oluşan çok geniş kapsamlı bir sınavdır.

     Final sınavı iki aşamada yapılır. İlk aşama yazılı sınav aşamasıdır. Bu bölüm Final sınavının %75 ini oluşturur. Final sınavının yazılı bölümünde

  • duyduğunu anlama
  • okuduğunu anlama
  • dil bilgisi
  • sözcük bilgisi
  • yazma

becerilerini ölçen sorular sorulur.

     İkinci aşama Sözlü sınav aşamasıdır. Bu bölüm Final sınavının % 25 ini oluşturmaktadır.

     Sözlü sınavda her öğrenciye 10 dakikalık sınav süresi verilir. Bu süre içinde önceden hazırlanmış sınav programı uygulanır. Hangi öğrencinin hangi gün ve saatte sözlü sınava gireceği önceden ilan edilir. Öğrenciler bu sıraya göre sınav salonuna alınırlar ve sınavda öğrencilerin

  • konuşmada akıcılık
  • doğru dil bilgisi ve sözcük kullanabilme
  • telaffuz
  • düşünce ve görüşlerini açıklayabilme
  • karşılıklı konuşma

   becerileri ölçülür.