Yabancı Diller Yüksek Okulu

SINAVLAR

POP-QUIZLER

Hazırlık Okulu öğrencilerinin haftalık başarılarını ölçmeye yarayan sınavlardır. Bir önceki hafta

işlenen konuları içerir. Haftalık sınavların hangi gün ve saatte yapılacağı öğrencilere bildirilmez. Bu

nedenle bu sınavlar bir anlamda öğrencilerin derse devamını sağlamaya yönelik sınavlardır bu nedenle

Pop-Quiz adı verilen bu sınavların telafisi yoktur. Öğrencilere her yarıyılda 14 (ondört) adet Pop-Quiz

verilir.

 

PROGRESS TESTLER

Her yarıyılda üç kez yapılan geniş içerikli sınavlardır. Bu sınavlarda dinleme, okuma, yazma becerileri

ile dil bilgisi ve sözcük bilgileri test edilir. Progress Testlerin hangi tarih ve saatte yapılacağı önceden

ilan edilir. Bu sınavlardan herhangi birine giremeyen öğrenciler mazeretlerini doktor raporuyla

belgelemeleri durumunda telafi sınavına alınırlar.

 

FİNAL SINAVI

Yılsonunda öğrencilerin genel başarılanı test etmek için uygulanan sınavdır.

Bu sınav öğrencilerin duyduğunu anlama, okuduğunu anlama, yazma, konuşma, sözcük bilgisi ve dil

bilgisi bilgilerini ölçen sorulardan oluşan çok geniş kapsamlı bir sınavdır.

Final sınavı iki aşamada yapılır. İlk aşama yazılı sınav aşamasıdır. Bu bölüm Final sınavının %75 ini

oluşturur. Final sınavının yazılı bölümünde

  • duyduğunu anlama
  • okuduğunu anlama
  • dil bilgisi
  • sözcük bilgisi
  • yazma

becerilerini ölçen sorular sorulur.

 

İkinci aşama Sözlü sınav aşamasıdır. Bu bölüm Final sınavının % 25 ini oluşturmaktadır.

Sözlü sınavda her öğrenciye 10 dakikalık sınav süresi verilir. Bu süre içinde önceden hazırlanmış

sınav programı uygulanır. Hangi öğrencinin hangi gün ve saatte sözlü sınava gireceği önceden ilan

edilir. Öğrenciler bu sıraya göre sınav salonuna alınırlar ve sınavda

  • konuşmada akıcılık
  • doğru dil bilgisi ve sözcük kullanabilme
  • telaffuz
  • düşünce ve görüşlerini açıklayabilme
  • karşılıklı konuşma

   becerileri ölçülür.