Yabancı Diller Yüksekokulu

SINAVLAR

     Hazırlık okulunda uygulanan tüm sınavlar belirlenmiş öğrenme çıktılarını ölçmeye yönelik olarak yapılmaktadır. Sınavlar yüz yüze ya da çevrimiçi olarak uygulanır.

ACHIEVEMENT TESTS (BAŞARI TESTLERİ)

     Başarı testleri çeşitli bileşenlerden oluşan sınavlardır. Bu sınavlarda dinleme, konuşma, okuma, yazma becerileri ile dilbilgisi ve sözcük dağarcığı test edilir. Başarı testlerinin hangi tarih ve saatte yapılacağı önceden web sitesinde ilan edilir. Bu sınavlardan herhangi birine giremeyen öğrenciler mazeretlerini doktor raporuyla belgelendirmeleri durumunda Yabancı Diller Yüksekokulu yönetiminin belirlediği ve ilan ettiği tarih ve saatte telafi sınavına alınırlar.

FİNAL SINAVI

     Yıl sonunda öğrencilerin genel başarısını test etmek için uygulanan sınavdır.

     Bu sınav öğrencilerin akademik yıl sonundaki dinleme, okuma, yazma, konuşma, sözcük dağarcığı ve dilbilgisi becerilerini ölçen sorulardan oluşan geniş kapsamlı bir sınavdır.

     Final sınavı iki aşamada yapılır. İlk aşama yazılı sınav aşamasıdır. Bu bölüm Final sınavının %75'ini oluşturur. Final sınavının yazılı bölümünde

  • dinleme
  • okuma
  • yazma
  • dilbilgisi
  • sözcük dağarcığı

becerilerini ölçen sorular sorulur.

     İkinci aşama Sözlü sınav aşamasıdır. Bu bölüm Final sınavının %25'ini oluşturmaktadır.

    Öğrencilerin sınav tarihi ve saati sınav öncesinde web sitesinde ilan edilir. Öğrenciler bu sıraya göre sınav salonuna alınırlar ve sınavda öğrencilerin

  • konuşmada akıcılık
  • doğru dilbilgisi ve sözcük kullanabilme
  • sesletim
  • düşünce ve görüşlerini açıklayabilme
  • etkileşimli konuşma

   becerileri ölçülür.