Yabancı Diller Yüksekokulu

SIKÇA SORULAN SORULAR

1.SORU : Hazırlık Eğitiminden muafiyet koşulları nelerdir?

CEVAP : Aşağıdaki öğrenciler, yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavından muaf tutulmaktadır:
     a) İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülkenin vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görmüş ve ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olanlar, kayıt oldukları tarihten en fazla 5 yıl öncesine kadar,
     b) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları veya uluslararası yabancı dil sınavlarında Senato tarafından belirlenen puanı başarıyla geçenler,
     c) Kayıt oldukları tarihten en fazla beş yıl öncesine kadar, eğitim-öğretim dilinin tamamen veya kısmen İngilizce olduğu yükseköğretim kurumlarında yabancı dil hazırlık programını başarıyla tamamlayanlar.

 

2.SORU : Hazırlık Eğitimi sırasında devam zorunluluğu var mıdır? Varsa ne kadardır?

CEVAP : Devam zorunluluğu vardır. Öğrenciler toplam ders saatinin en az %90'ına devam etmek zorundadırlar.

 

3. SORU : Devam zorunluluğunu yerine getirmezsem ne olur?

CEVAP : Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrenciler burslu iseler bursları kesilir.

 

4. SORU : Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı nedir?

CEVAP : Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavı ile ilgili detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

5. SORU : Eğitim başladıktan sonra seviyemi değiştirebilir miyim?

CEVAP : Eğitim başladıktan sonraki ilk iki hafta içerisinde bir öğrencinin seviyesinin,bulunduğu sınıfın üstünde ya da altında olduğu kanaatına varılırsa, o sınıfa derse giren tüm öğretim elemanlarının ortak raporu ile söz konusu öğrencinin sınıfı değiştirilebilir. Bunun dışında öğrencilerin sınıfları ve seviyeleri değiştirilmez.

 

6. SORU : Giremediğim sınavları nasıl telafi edebilirim?

CEVAP : Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Achievement Test adı altında ara sınavlar uygulanmaktadır. Bu sınavların tarihleri önceden ilan edilir. Bu nedenle, ilgili sınavları kaçıran bir öğrencinin mazeretini doktor raporu ile belgelemesi ve bu raporu 3 iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne teslim etmesi halinde telafi sınavı uygulanır.

 

7. SORU : Sağlık raporu devamsızlık için geçerli midir?

CEVAP : Sağlık raporları devamsızlık için geçerli değildir. Yalnızca kaçırılan sınavların telafisi için geçerlidir.

 

8. SORU : Başarısız olursam bursum kesilir mi?

CEVAP : Burslar Hazırlık Eğitimi artı dört yıllık fakülte eğitimini kapsamaktadır. Başarısız olan bir öğrencinin bursu kesilmez. Kayıt yaptırmayan, devamsızlık limitini aşan ya da disiplin cezası alan öğrencilerin bursu kesilir.

 

9. SORU : Değerlendirme sistemi nasıldır?

CEVAP : Değerlendirme sistemi ile ilgili detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

10. SORU : Yaz Okulu nedir?

CEVAP : Eğitim öğretim yılı içinde başarılı olamayan öğrenciler için açılan yoğunlaştırılmış bir telafi programıdır.

 

11. SORU : Yaz Okuluna kimler katılabilir?

CEVAP : Kayıt dondurmamış olmak koşulu ile başarısız olan tüm öğrenciler yaz okuluna katılabilir.

12. SORU : Yaz Okulu ücretli midir?

CEVAP : Yaz Okulu ücretlidir. Ücreti her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve ilan edilir.