Yabancı Diller Yüksek Okulu

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. SORU : Hazırlık eğitiminden muafiyet koşulları nelerdir?

CEVAP : Daha önce hazırlık eğitimi görmüş ve başarılı olmuş öğrencilerle YDS, TOEFL, PTE, CAE gibi ulusal ve  uluslararası geçerliliği olan sınavlardan Çağ Üniversitesinin kabul ettiği sınav skorunu getiren öğrenciler zorunlu Hazırlık Eğitiminden muaf sayılırlar.

2. SORU : Hazırlık Eğitimi sırasında devam zorunluluğu var mıdır? Varsa ne kadardır?

CEVAP : Devam zorunluluğu vardır. Öğrenciler toplam ders saatinin en az %90’ına

devam etmek zorundadırlar.

3. SORU : Devam zorunluluğunu yerine getirmezsem ne olur?

CEVAP : Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler başarısız sayılırlar. Bu

durumdaki öğrenciler burslu iseler bursları kesilir.

4. SORU : Yeterlilik Sınavı nedir? Bir yılda kaç kez Yeterlilik sınavı yapılıyor?

CEVAP : Çağ Üniversitesinde eğitim dili İngilizcedir. Yeterlilik Sınavı, bölümlerde

İngilizce olarak verilen dersleri anlayacak düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduklarını

düşünen öğrencilere verilen sınavdır. Yeterlik sınavı Akademik yılın başında ve Yarıyıl

sonunda olmak üzere her Akademik yılda iki (2) kez verilmektedir. Bu sınavda başarılı olan

öğrenciler bölümlerinde eğitimlerine başlarlar.

5. SORU : Yeterlilik Sınavının içeriği nedir? Başarı notu kaçtır?

CEVAP : Yeterlilik Sınavı duyduğunu anlama, okuduğunu anlama, yazma, dil bilgisi

ve sözcük bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır. Başarı notu 70/100 dür.

6. SORU : Yeterlilik Sınavına girmek zorunlu mu?

CEVAP : Yeterlilik Sınavına girmek zorunlu değildir.

7. SORU : Seviye Belirleme Sınavı nedir?

CEVAP : Yeterlilik Sınavına girmeyen ya da bu sınavda başarılı olamayan öğrencilerin

girmek zorunda oldukları sınavdır. Seviye Belirleme Sınavı her Akademik yılın başında

verilir. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puanlara göre seviyelere ve sınıflara ayrılırlar.

 

 

 

8. SORU : Eğitim başladıktan sonra seviyemi değiştirebilir miyim?

CEVAP : Eğitim başladıktan sonraki ilk iki hafta içerisinde bir öğrencinin seviyesinin,

bulunduğu sınıfın üstünde ya da altında olduğu Kanaat’ına varılırsa, o sınıfa derse giren tüm

öğretim elemanlarının ortak raporu ile söz konusu öğrencinin sınıfı değiştirilebilir. Bunun

dışında öğrencilerin sınıfları ve seviyeleri değiştirilmez.

9. SORU : Giremediğim sınavları nasıl telafi edebilirim.

CEVAP : Çağ Üniversitesi Hazırlık Okulu’nda iki tür sınav uygulanmaktadır. PopQuiz ve Progress Test. Pop-Quiz denilen sınavlar hangi gün ve saatte verileceği önceden ilan edilmeyen sınavlardır. Bu sınavların amaçlarından birisi de öğrencilerin devamını sağlamaktır.

Bu nedenle Pop-Quizlerin telafisi yoktur. Ancak Progress Testleri kaçıran bir öğrenci mazeretini doktor raporu ile belgelemesi halinde bu sınavı telafi edilir.

10. SORU : Sağlık raporu devamsızlık için geçerli midir?

CEVAP : Sağlık raporları devamsızlık için geçerli değildir. Yalnızca kaçırılan sınavların telafisi için geçerlidir.

11. SORU : Başarısız olursam bursum kesilir mi?

CEVAP : Burslar Hazırlık artı dört yıllık fakülte eğitimini kapsamaktadır. Başarısız

olan bir öğrencinin bursu kesilmez. Kayıt yaptırmayan, devamsızlık limitini aşan ya da

disiplin cezası alan öğrencilerin bursu kesilir.

12. SORU : Geçme sistemi nasıldır?

CEVAP : Yıl içinde alınan notların % 40’ı ile Final Sınavında alınan notun % 60’ının

toplamı öğrencinin geçme notunu oluşturmaktadır. Ancak final sınavında en az 50 almak

zorunludur

13. SORU : Yaz Okulu nedir?

CEVAP : Eğitim öğretim yılı içinde başarılı olamayan öğrenciler için açılan

yoğunlaştırılmış bir telafi programıdır.

14. SORU : Yaz Okuluna kimler katılabilir?

CEVAP : Kayıt dondurmamış olmak koşulu ile başarısız olan tüm öğrenciler yaz

okuluna katılabilir.

15. SORU : Yaz Okulu ücretli midir?

CEVAP : Yaz Okulu ücretlidir. Ücreti her yıl belirlenir ve ilan edilir