Yabancı Diller Yüksekokulu

DEVAMSIZLIK

     Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri derslere devam etmek zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler final sınavına girme hakkını kaybeder ve hazırlık eğitiminden başarısız sayılırlar.

     Öğrencilerin raporlu oldukları süreler devamsızlıklarından düşülmez. Raporlar yalnızca, öğrencilerin kaçırdıkları sınavların telafi edilmesi için kullanılır. Raporlar öğrencilerin mazeretlerinin bitiminden itibaren 3 iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne teslim edilmek zorundadır.