Hazırlık Okulu

DEVAMSIZLIK

Hazırlık Okulu öğrencileri derslere devam etmek zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler Final Sınavına  giremezler ve başarısız sayılırlar. Öğrencilerin raporlu oldukları süreler devamsızlıklarından düşülmez. Raporlar yalnızca, öğrencilerin kaçırdıkları sınavların telafi edilmesi için kullanılır. Raporlar hastalığın bitiminden itibaren 3 gün içinde Hazırlık Okulu Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır.