Yabancı Diller Yüksek Okulu

DEVAMSIZLIK

     Yabancı Diller Yüksek Okulu öğrencileri derslere devam etmek zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler final sınavına girme hakkını kaybeder ve başarısız sayılırlar.

     Öğrencilerin raporlu oldukları süreler devamsızlıklarından düşülmez. Raporlar yalnızca, öğrencilerin kaçırdıkları sınavların telafi edilmesi için kullanılır. Raporlar rahatsızlık sürecinin bitiminden itibaren 3 gün içerisinde Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne teslim edilmek zorundadır.