Yabancı Diller Yüksek Okulu

DEVAMSIZLIK

Yabancı Diller Yüksek Okulu öğrencileri derslere devam etmek zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler Final Sınavına  giremezler ve başarısız sayılırlar. Öğrencilerin raporlu oldukları süreler devamsızlıklarından düşülmez. Raporlar yalnızca, öğrencilerin kaçırdıkları sınavların telafi edilmesi için kullanılır. Raporlar hastalığın bitiminden itibaren 3 gün içinde Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğüne teslim edilmek zorundadır.