Yabancı Diller Yüksekokulu

YETERLİLİK VE SEVİYE BELİRLEME SINAVI

     Çağ Üniversitesi Bölüm/Programlarında İngilizce olarak okutulan dersleri izleyebilecek düzeyde İngilizce Dil bilgisine sahip olduklarını düşünen öğrencilerin katılacakları sınavdır. Bu sınavda 100 tam not üzerinden en az 70 alan öğrenciler Hazırlık Eğitimi almadan, doğrudan kayıt yaptırdıkları diploma programlarında eğitimlerine başlarlar.

          Bu sınavda 70 veya üzeri not alamayan tüm öğrenciler aldıkları puanlara göre seviyelere ayrılarak İngilizce Hazırlık eğitimlerine başlarlar.

Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavı ; 

  • dinlediğini anlama
  • dilbilgisi
  • okuduğunu anlama
  • sözcük bilgisi
  • yazma

bölümlerinden oluşmaktadır.   

     Yeterlilik ve Seviye Belirleme Sınavının yazma bölümü hariç diğer bölümler çoktan seçmeli sorulardan oluşmaktadır. Yazma bölümünde ise öğrencilerden verilen konulardan istedikleri bir tanesini seçip bir kompozisyon yazmaları istenmektedir. Bu sınav akademik yılın başında yapılır ve Yarıyıl sonunda, eğitimlerine diploma programlarında devam etmek isteyen öğrenciler için Yeterlik Sınavı uygulanır. İlgili sınav ilan edilen gün ve saatte yapılır ve telafisi yoktur.

ÖRNEK YETERLİK SINAVI

CEVAP ANAHTARI

BAŞVURU FORMU