Yabancı Diller Yüksekokulu

Vizyon:

Çağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu vizyonu, küreselleşen dünyada ihtiyaç duyulan yabancı dil becerilerini kazandırmak ve öğrencilerin akademik ve mesleki yaşamlarında başarılı olmalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda Yabancı Diller Yüksekokulu, aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek üzere çalışır:

  • Öğrencilere, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça gibi yaygın yabancı dillerde yeterli dil bilgisi ve becerileri kazandırmak.
  • Öğrencilerin farklı kültürleri anlamalarına ve farklı kültürlerle etkili iletişim kurabilmelerine yardımcı olmak.
  • Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve iletişim gibi temel becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak.
  • Öğrencilerin yabancı dil öğrenme konusunda motivasyonlarını artırmak ve onlara yaşam boyu yabancı dil öğrenme alışkanlığı kazandırmak.

Misyon:

Yabancı Diller Yüksekokulu misyonu, bu hedefleri gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri yürütmektir:

  • Çağdaş yabancı dil öğretim yöntemlerini ve tekniklerini kullanarak kaliteli bir yabancı dil eğitimi vermek.
  • Yetkin ve deneyimli akademik kadrolar ile çalışmak.
  • Öğrencilere zengin ve çeşitli öğrenme fırsatları sunmak.
  • Öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için sürekli gelişime açık olmak.