Yabancı Diller Yüksekokulu

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı

Kurum/Unvanı

Dr. Öğr. Üyesi Deniz ELÇİN

Siirt Üniversitesi

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Ayşe ZAMBAK

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Formatör Öğretmen

Şafak UÇMAZ

Çağ Üniversitesi

Fen ve Edebiyat Fakültesi Mezunu