Yabancı Diller Yüksek Okulu

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Adı Soyadı

Kurum/Unvanı 

Prof. Dr. Cem CAN 

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Ayşe ZAMBAK

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Formatör Öğretmen

Şafak UÇMAZ

Çağ Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Mezunu