Yabancı Diller Yüksekokulu

Yüksekokul Yönetimi

Müdür, Dr. Öğr. Üyesi Semiha KAHYALAR GÜRSOY

Müdür Yardımcısı, Öğr. Gör. Mehmet Serkan BALTA

Müdür Yardımcısı, Öğr. Gör. Tolga ÇAY

Sekreter, Gökçen AYDOĞAN

Sekreter, Tuğçe TAŞ

Yüksekokul Kurulu

Müdür, Dr. Öğr. Üyesi Semiha KAHYALAR GÜRSOY

Müdür Yardımcısı, Öğr. Gör. Mehmet Serkan BALTA

Müdür Yardımcısı, Öğr. Gör. Tolga ÇAY

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Müdür, Dr. Öğr. Üyesi Semiha KAHYALAR GÜRSOY

Müdür Yardımcısı, Öğr. Gör. Mehmet Serkan BALTA

Müdür Yardımcısı, Öğr. Gör. Tolga ÇAY

Dr. Öğr. Üyesi Aysun DAĞTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Senem ZAİMOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Seden TUYAN

Yüksekokul Kalite Kurulu

Müdür Yardımcısı, Öğr. Gör. Tolga ÇAY

Öğr. Gör. Tuğçe KANDİLCİ

Öğr. Gör. Sude YENİÇIKAN

Öğr. Gör. Özen TEKİN