Yabancı Diller Yüksekokulu

Main Course:

İngilizce Hazırlık Programındaki Main Course, öğrencilerin İngilizce'de başarılı bir akademik eğitim için gerekli olan dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders akademik İngilizceye özellikle önem vererek öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ders kapsamında genel hatlarıyla dilbilgisi ve kelime bilgisi gelişimi, akademik yazma becerileri, eleştirel okuma ve anlama, sözlü iletişim ve sunum becerileri ve dinlediğini anlama gibi çeşitli beceriler yer almaktadır. Öğrencilere ayrıca İngilizce konuşulan ortamların kültürel nüanslarına aşina olmalarını sağlayacak içerikler ve etkinlikler de sunulmaktadır.

Dil becerilerine ek olarak, öğrencilerin lisans programlarının akademik beklentilerine uyum sağlamalarına yardımcı olacak çalışma becerileri, zaman yönetimi ve diğer stratejiler de ders kapsamında sunulmaktadır. Amaç, öğrencileri lisans programlarına geçiş yaptıktan sonra seçtikleri programlarda başarılı olmaları için gerekli dil ve akademik becerilerle donatmaktır.

Yazma Dersi:

İngilizce Hazırlık Programı Yazma dersi, öğrencilerin İngilizce akademik yazma becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Akademik bağlamda yazılı olarak etkili iletişim için gerekli temel becerilerin geliştirilmesine odaklanılmaktadır. Ders kapsamındaki temel bileşenler aşağıda belirtilmiştir:

• Paragraf ve Makale Yapısı: Öğrencilere paragraf ve makalelerin yapısı da dahil olmak üzere yazılarını etkili bir şekilde nasıl organize edecekleri öğretilir. Ders, bir makalenin giriş, gelişme ve sonuç kısımlarının yanı sıra fikirler arasındaki uygun geçişlerin anlaşılmasını da içermektedir.

• Akademik Kelime Bilgisi: Öğrencilerin akademik kelime dağarcığının genişletilmesine önem verilmektedir. Bunun yanı sıra, akademik bağlamda resmi ve uygun terminolojinin kullanımını ders kapsamında sunulmaktadır.

• Araştırma Becerileri: Yazma dersi kapsamında, öğrencilere akademik kaynakların nasıl bulunacağı ve değerlendirileceği ve bilgilerin yazılarına nasıl entegre edileceği de dahil olmak üzere temel araştırma becerileri tanıtılır.

• Eleştirel Düşünme ve Analiz: Öğrenciler eleştirel düşünme becerileri ve bilgiyi analiz etme ve sentezleme yeteneklerini geliştirmeleri yönünde teşvik edilir. Bu kapsamda, başkalarının fikirlerine yanıt verirken ve eleştirirken kendi fikirlerini ifade etmeyi ve desteklemeyi öğrenirler.

• Düzenleme ve Düzeltme: Öğrencilerin yazdıklarını geliştirmelerine yardımcı olmak için düzeltme ve düzenlemenin önemi vurgulanır. Dilbilgisi ve üslup açısından düzeltmelerin yanı sıra netlik ve tutarlılığı artırmak için düzeltmeler yapmak da öğrencilere kazandırılması hedeflenen beceriler arasındadır.

• Tür Farkındalığı: Öğrenciler, araştırma makaleleri, denemeler, raporlar ve özetler gibi farklı akademik yazı türleri ile tanıştırılır.

• Bireysel ve Grup Projeleri: Ders kapsamında, öğrencilere öğrendikleri becerileri uygulamada pratik deneyim sağlamak için bireysel ve grup yazma projeleri sunulmaktadır.

Genel olarak İngilizce Hazırlık Programındaki Yazma dersi, öğrencilere lisans programlarında başarılı olmaları için gerekli yazma becerilerini kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır.

Sensations Dersi:

İngilizce Hazırlık Programındaki Sensations Dersi, dinamik ve kapsayıcı bir öğrenme deneyimi sunmak için tasarlanmıştır. Senkron ve asenkron bileşenleri harmanlayan ders, çeşitli öğrenme tercihleri ve zaman yönetimi becerileri sağlamaktadır. Uyarlanabilir içerikler ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler öğrencilerin bireysel yeterlilik seviyelerine göre ilerlemesini sağlamaktadır. Ders, seviyesi ayarlanabilen içerikler, özerk çalışma görevleri ve asenkron oturumlar yoluyla özerk öğrenmeyi teşvik ederek öğrencilerin dilsel gelişimlerinin sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamaktadır. Öğrenme yönetim sistemleri ve dijital araçlar gibi teknolojilerin entegre edilmesi, çevrimiçi öğrenme ortamını da geliştirmektedir. Bu kapsamlı yaklaşım ile birlikte, öğrencilere lisans programlarına hazırlanırken İngilizce dil becerilerini geliştirmeleri için bireyselleştirilmiş ve destekleyici bir yol sağlamak amaçlanmaktadır.