Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ 2021 DGS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI
Kılavuz Kodu Program Adı Koşullar Puan Türü 2021 DGS KONTENJANI 2021 DGS TABAN PUAN  2021 DGS TAVAN PUAN 
 201010148  ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK (İNGİLİZCE) (BURSLU) 3, 17, 21, 27, 28, 60 EA 1 205,71184 205,71184
 201050723  ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) 3, 17, 21, 27, 28, 60 EA 1 201,48369 201,48369
 201010175  ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (BURSLU) 3, 17, 21, 27, 28, 60 EA 1 217,7421 217,7421
 201010184  ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) 3, 17, 21, 27, 28, 60 EA 3 0 0
 201050719  ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) 3, 17, 21, 27, 28, 60 EA 1 219,12199 219,12199
 201050720  ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) 3, 17, 21, 27, 28, 60 EA 1 212,90447 212,90447
 201010642  ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) 3, 17, 21, 27, 28, 60 EA 1 226,37722 226,37722
 201010669  ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) 3, 17, 21, 27, 28, 60 EA 5 191,17672 215,96769
 201010245  HUKUK FAKÜLTESİ (BURSLU) 3, 17, 21, 27, 60, 86 EA 1 311,01829 311,01829
 201010254  HUKUK FAKÜLTESİ (%50 İNDİRİMLİ) 3, 17, 21, 27, 60, 86 EA 4 305,09421 307,67936

 

https://www.osym.gov.tr/TR,21281/2021-dgs-tercih-bilgileri-ve-tablolar.html adresinden ulaşabilirsiniz.DİKEY GEÇİŞ SINAVI koşul - açıklamalara 

29 Temmuz 2011 Cuma Resmî Gazete Sayı : 28009
YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANSPROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNEDEVAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir."Bir önceki yıl Dikey Geçiş Sınavı sonucunda merkezi yerleştirme ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar için ilgili ağırlıklı önlisans başarı puanına uygulanan katsayı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen oranda azaltılır."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "

Lisans öğrenimi

MADDE 9 - Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olurlar. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM'ce yerleştirilebilir. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "

MADDE 10 - Meslek yüksekokulu mezunları ile açıköğretim önlisans programlarından mezun olanlardan, kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açıköğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler için 7 nci madde uygulanmaz. Bu adaylar, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler. Öğrenciler ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olup, askerlik tecil işlemleri hariç tüm öğrencilik haklarından yararlanırlar. Meslek yüksekokulu ile açıköğretim önlisans programlarında hangi programlardan mezun olanların hangi açıköğretim lisans programına başvuru yapabileceği üniversitelerin önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından karara bağlanarak, öğrencilerin bu bilgilere ulaşabilecekleri üniversitelerin internet sitesine ilişkin bilgiler Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda belirtilir. Açıköğretim lisans programlarına başvuru ve kayıt koşulları programı yürüten ilgili üniversite tarafından belirlenerek adaylara duyurulur."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.