Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Misyon

Öğrencilerimize yasa ve yönetmelikler çerçevesinde doğru, hızlı ve modern hizmet sunarak kurumsal kalitenin yükseltilmesine katkıda bulunmak, etik değerlere bağlı kalmak, kurum bünyesindeki birimlerimiz ile koordinasyon sağlayarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli olarak yürütmek, öğrencilere, mezunlara ve akademik personele seviyeli hizmet vermek, dış paydaşlarla bilgi akışını doğru ve zamanında sunmak Çağ Üniversitesi misyonunu destekleyen standartta hizmetlerimizle ulusal/uluslararası düzeyde öncü ve örnek "Öğrenci İşleri" statümüzü korumak misyonu ile ilerlemektir.

 

Vizyon

Sürekli gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak paydaşlarımıza ulusal ve uluslararası standartlarda daha doğru, daha az emek ve daha kısa sürede bilgi ve belge hizmeti sunmak, öğrencilerimizin, mezunlarımızın, akademik ve idari personelimizin memnuniyetini ön planda tutarak ilkeli hizmet vermek amaçlanmaktadır.