Kütüphane Müdürlüğü

 Açık Erişim

Yerli

Ankara Üniversitesi Online Yayınevi : 43 dergi, 662 kitap, 6 bülten ve 6 adet gazete arşivi tam metin olarak erişime sunulmaktadır.

Başbakanlık e-Genelge : Başbakanlık dış genelgeleri tam metin olarak erişime sunulmaktadır.

Başbakanlık e-Mevzuat : Mevzuat bilgi sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerin düzenlemesi yapılmış güncel metinleri ile kanunların mülga hükümleri bulunmaktadır.

Başbakanlık Devlet Arşivleri : Arşiv kataloglarına ücretsiz üyeliklerle erişim sağlanmaktadır.

Resmi Gazete : Resmi gazetenin tüm sayılarına bibliyografik olarak, 27 Haziran 2007' den itibaren ise tam metin olarak erişim sunulmaktadır.

DTP e-Kütüphane : Kalkınma planları, yıllık raporlar, özel ihtisas komisyonu raporları ve çalışma raporları gibi süreyen yayınlar erişime sunulmaktadır.

Devlet Teşkilat Veritabanı : Kurum ve kuruluşların verilerinin hiyerarşik bir şekilde tutulduğu veritabanıdır. Kurum ve kuruluşların yazışma kodları, varsa web sitesi adresleri ve kurumla ilgili e-Türkiye haberleri erişime sunulmaktadır.

Danıştay Bilgi Bankası : Danıştay dairelerinin verdiği kararlardan emsal olarak ayrılanları kullanıcılara sunan bir sistemdir. Sistemdeki karar bilgileri güncel haldedir ve karar sayısı sürekli arttırılmaktadır.

Yargıtay Hukuk Bilgi Bankası : Dosya sorgulama, emsal karar arama, AİHM karar arama hizmeti sunulmaktadır.


Yabancı

Directory of Open Access Journals ( DOAJ ) : Her konuda ve birçok dilde ücretsiz tam metin kalite kontrollü bilimsel dergiler erişime sunulmaktadır.

Open Journal Gate : Dünyadaki mevcut açık erişim dergilerin taranabildiği yeni bir portal. 8468  açık erişim dergi ve milyonlarca makaleye yayıncıların sitesinden link veren bir veritabanıdır.

Education Resources Information Center (ERIC ) : ERIC eğitim alanındaki 1,3 milyon bibliyografik kayıta ve makaleye sınırsız erişim sağlamaktadır.Önemli miktarda tam metine link verilmektedir.ERIC koleksiyonu makale, kitap, konferans metini, teknik rapor ve diğer eğitimle ilgili kaynakları kapsamaktadır.

E-Print Network : Temelde fizik, kimya biyoloji, mühendislik, bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile diğer disiplinlerdeki araştırmaları içerir. Yaklaşık 20 milyon sayfadan oluşan tam metin içeriğin tamamına ücretsiz olarak erişilebilir.

Social Science Research Network : SSRN iki bölümden oluşmaktadır. Bir kısmı 331,400 üzerinde özete sahip veritabanı, ikinci kısmı 268,100 tam metin indirilebilir belgelerden oluşmaktadır. Ekonomi, politika, çevre, finans, yönetim, hukuk ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki önemli sayıda tam metine erişim sunmaktadır.

E- Prints in Library and Information Science : Kütüphane ve Enformasyon Bilimi alanında 11672 dokümana sahip ücretsiz erişilebilir uluslar arası bir arşiv. Açık erişim felsefesini, politikalarını, araçlarını tanıtan ve destekleyen bir girişim.

Free Medical Journals : 2000 tıbbi dergiye açık erişim sunmaktadır.

PubMed Central : Pubmed Central biyomedikal ve yaşam bilimleri dergilerini içeren ücretsiz dijital bir arşivdir.

Geo-Leo : Dünya bilimi için servis sağlayıcı, 60 tan fazla zengin kaynağı harmanlayarak yaklaşık 35,000 tam metin kayıt içermektedir.


Kurumsal Arşivler

Cornell University Library : Cornell Üniversitesi Kütüphanesi fizik, bilgisayar bilimi, sayısal biyoloji, kantitatif finans ve istatistik alanlarında 667,777 elektronik baskılara açık erişim sunmaktadır.

Congressional Research Service ( CSR ) : ABD Kongre Kütüphanesi Araştırma Servisi tarafından Amerika ve dünya gündemine ilişkin güncel politik olaylar hakkında hazırlanmış raporları içermektedir. Raporlar gelişmeler doğrultusunda güncellenmektedir.

ECPRD : The European Centre for Parliamentary Research and Documentation mensupları tarafından üretilen verileri derleyip, kullanıma sunmaktadır. Bir parlamento diğer ülkelerdeki uygulamalardan ve politikalardan haberdar olmak için ECPRD araç olarak kullanmaktadır.

IPEX : Interparliamentary EU Information Exchange Avrupa Birliğine üye parlamentolarla ilgili bilgi ve belgeleri içerir. Parlamenter belgeler, her ulusal meclis tarafından tek tek yüklenir.

Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi : Öğretim üye ve yardımcılarının uluslar arası indekslerde yer alan bilimsel dergilerde yer almış çalışmaları, bildirileri, proje metinleri, raporlar, ders notları ve kitaplarda yer almış bölümlerin basılı veya elektronik kopyaları oluşturmaktadır. Üyelik gerektirmemektedir.

 

Atatürk Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi         

Bahçeşehir Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi

İstanbul Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Atılım Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Çukurova Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Dokuz Eylül Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

İzmir Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

İzmir Yüksek Teknoloji Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Sistemi

Lefke Avrupa Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Mersin Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Muğla Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Yaşar Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Gazi Üniversitesi Açık Arşivi

Sabancı University Research Database

Suleyman Demirel University Research Repository