11-12 Nisan Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

11-12 Nisan Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu
11-12 Nisan Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

Çağ üniversitesi Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezimizi temsilen Ortadoğu saha sorumlumuz Müberra ÖZTÜRK ve Terörizm saha sorumlumuz Sinan ÇETİNKAYA Tasam organizatörlüğünde 11/ 12 Nisan tarihlerinde Kıbrıs’ta icra edilmiş olan ‘’Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forum’’una katılım sağlamışlardır. Katılımları sonucunda öğrencilerimiz Doğu Akdeniz’deki güç dengeleri, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki özlük hakları gibi pek çok önemli konuda bilgi ve görgülerini arttırma imkanına kavuşmuşlardır.