Öğrencilerimiz BOTAŞ INTERNATIONAL tesislerinde arazi etüdü gerçekleştirdi.

Öğrencilerimiz BOTAŞ INTERNATIONAL tesislerinde arazi etüdü gerçekleştirdi.
Öğrencilerimiz BOTAŞ INTERNATIONAL tesislerinde arazi etüdü gerçekleştirdi.

Çağ üniversitesi Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinin organizatörlüğünde 8 Nisan 2019 tarihinde Adana’nın Yumurtalık bölgesinde bulunan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının depolama ve yükleme tesisi olan BOTAŞ INTERNATIONAL tesislerinde araştırma-inceleme ve gözlem yapmak maksatlı bir saha gezisi düzenlendi. Uluslararası İlişkiler 3.sınıf öğrencilerinin de katılım sağladığı saha gezisinde Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi’nin önemi, Doğu Akdeniz çanağının sone erdiği noktada ülkemizin Doğu Akdeniz enerji denkleminde ki konumu ve enerji transferi ve enerji güvenliği gibi konular ele alındı. Yapılan müşahede gezisi neticesinde öğrenciler direkt olarak yetkili personel tarafında yapılan bilgilendirmeler neticesinde Doğu Akdeniz ve Enerji konularında ki bilgi ve görgülerine arttırma imkanı buldular.