Adaylara Bilgi

Burslar

Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece eğitim öğretim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan yemek, barınma, kitap vb. giderler burs kapsamı dışındadır.

Üniversitemiz: karşılıksız ve kesintisiz burs olanakları sunmaktadır. Burslar, her yıl yapılan üniversiteye giriş sınavı sonunda, ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu kontenjanlara ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere tanınır. Burs süresi fakültelerde Hazırlık+ 4 yıl, Meslek Yüksekokulunda ise (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümü hariç) 2 yıldır.

Normal eğitim öğretim süresinin sona ermesi, her yarıyıl öğrenim kaydının yenilenmemesi, devamsızlık (NA) nedeniyle öğrencinin dersten başarısız sayılması, Disiplin Yönetmeliğine göre 'Öğrencinin Üniversiteden Uzaklaştırma Cezası' almış olması halinde bursu kesilir. Yaz okulu burs kapsamı dışındadır.

*Çağ Koleji mezunlarına “Çağ Bursu” verilmektedir.