Prof. Dr. Murat KOÇ

Prof. Dr. Murat KOÇ Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü

muratkoc@cag.edu.tr

CV İndir

1969 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Murat KOÇ, 1985 yılında Haydarpaşa Lisesinden, 1989 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1994 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni derece ile bitiren KOÇ, 1997 yılında aynı Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden derece ile mezun olarak “Kamu Hukuku Bilim Uzmanı” unvanını “Türkiye-Suriye “ ilişkileri üzerine yazmış olduğu tez ile aldı.

 

Kurmay Subay olarak 2001 yılında Kara Harp Akademisi’nden, 2004 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi’nden mezun olmasına müteakip Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik karar üniteleri ile operasyon ve iç güvenlik birimlerinde 24 yıl yöneticilik ve Adana İl J. K.lığı yaptı.

 

Yurt dışında Suriye, İtalya, Almanya, İngiltere ve Azerbaycan’daki çeşitli eğitim birimlerinde öğrenci, eğitmen ve uluslararası heyetlerde müşahede heyeti üyesi olarak bulunan KOÇ, BM ve NATO bünyesinde Güvenlik ve Strateji konularında eğitimler aldı.

 

2012 yılında İşletme Alanındaki Doktorasını “İş Tatmini, Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık” konusunda yazdığı tezle tamamlayan KOÇ, Mobbingle Mücadele Derneği Adana Şubesinin kurucu üyelerinden olup Adana Adliyesinin 2015 yılı Resmi Bilirkişisi olarak görev yapmıştır.

 

Stratejik Yönetim, Liderlik, Kişisel Gelişim ve Bireysel ve Kurumsal Karar Verme Teknikleri ile Hafıza-Öğrenme İlişkisi konusunda çalışmaları bulunan KOÇ’ un örgütsel davranış, uluslararası yatırımlar, enerji politikaları, global terörizm, politik risk ve stratejik yönetim üzerine çok sayıda yayımlanmış makalesi ve röportajları bulunmaktadır.

 

KOÇ aynı zamanda uluslararası akademik çalışmalarda Enerji, Terör, Ortadoğu, Suriye ve Kıbrıs stratejisi ile ilgili konularda konferanslar vermektedir.

 

Prof. Dr. Murat KOÇ halen Çağ Üniversitesi,

 

Uluslararası İşletme Bölümünde; Principles of Management, Organizational Behaviour

Uluslararası İlişkiler Bölümünde; International Security, International Terrorism

Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında; Çağdaş İşletmecilik, Yönetim ve Örgütsel Davranış derslerini vermekte olup,

 

TURAB, MESİAD, ADSİAD Akademik Danışma Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Danışma Kurulu üyesi, TRT Arabic, TRT Radyoları ve çok sayıda Ulusal TV Kanalının güvenlik konularındaki yorumcularındandır.

 

Çağ Üniversitesi bünyesindeki Güney Güvenlik Okulu (SSC) olarak bilinen "Bölgesel Güvenlik Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurucusu olan KOÇ, halen Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürüdür.

 

Çağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Üyesi olan KOÇ, özel şirketlere profesyonel; sivil toplum kuruluşlarına gönüllülük esaslarıyla yönetim danışmanlığı da yapmaktadır. İngilizce bilen KOÇ evli ve iki çocuk babasıdır.

 

"Menopoz: Kadın Yöneticiler Üzerine" ve "Yönetim Perspektifinden Pandemi Dönemi Üzerine Düşünceler" adlı katkı sunduğu kitabı ve editörlük çalışması bulunan KOÇ'un Politik Psikoloji konularında çalışmaları vardır.