Uluslararası

“ÇukurovaMED Staj Konsorsiyumu”, bölge üniversiteleri ile Ticaret ve Sanayi Odalarının üyelerinin de desteğini alarak öğrencilerin staj faaliyetlerini desteklemeyi hedefleyen bir “staj ve mesleki eğitim alma” projesidir.

 

Proje;

  • yararlanıcı sayılarını ve yararlanılan alanları genişletmeyi,
  • staj hareketliliği yararlanıcılarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek alanlarda iş birliğini güçlendirmeyi,
  • sanayi ve üniversite etkileşimini, işbirliğini ve muhtemel ortaklık girişimlerini desteklemeyi,
  • yararlanıcıların meslek hayatlarına atılmadan önce bilgi ve deneyimlerini geliştirebilecekleri alanları genişletmelerini,
  • yararlanıcıların iş deneyimi kazanmalarına, ve kazandıkları bilgi ve tecrübeyi yaygınlaştırarak diğer paydaşlara ulaşmalarını,
  • konsorsiyum ortağı olan üniversitelerin öğrencileri ile paydaşların iş birliği ağı genişletmelerini,
  • dolayısıyla Çukurova bölgesinin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlar.
  • Ayrıca yurt dışındaki işletmelerden uzman daveti ile hareketlilik faaliyetlerine katılamayan öğrenci ve personele yönelik “ders verme” hareketliliği faaliyetlerini kapsar.