Uluslararası

 Çağ Üniversitesi, dünya standartlarında eğitim ve öğretim sağlama misyonuna sahip; özgür düşünceye ve yaratıcılığa önem veren, evrensel değerlere ve küresel bir vizyonu benimsemiş olup, Kemalist düşünce doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı ilke edinmiş, değişimlerin gerektirdiği nitelikleri kazanmış bireyler yetiştirmek ve bireylerin toplumsal gelişmeye katkıda bulunacak bir yaşam tarzı edinmelerine öncülük etmeyi ilke edinmiştir. Bu misyonu, yaratıcı ve aydınlanmış, küresel bir bakış açısına sahip, bağımsız düşünebilen ve görüşlerini ifade edebilen bireyler yetiştirmek için yenilikçi bir akademik programla gerçekleştiriyoruz.

Çağ Üniversitesi'nin vizyonu; “Ulusal ve uluslararası arenada kaliteli eğitim ve öğretimle bilgi üretmenin ve paylaşmanın merkezi olmak.” Bu vizyonla Çağ Üniversitesi, uluslararası ortaklarının sayısını ve uluslararası arenadaki görünürlüğünü sürekli olarak artırmaktadır.
Adalet / Adil Şeffaflık, Sürekli iyileştirme ve geliştirme (Yenilikçilik ve Mükemmeliyetçilik), İşbirliği, Görev ve Sorumluluk Duygusu, Bilimsel Özerklik, Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Liderlik temel değerlerine kuvvetle inanıyoruz ve 2021-2027 Erasmus döneminde de bunlara odaklanmaya devam edeceğiz.