Uluslararası

Çağ Üniversitesi, yenilikçi bir akademik program aracılığıyla dünya standartlarında eğitim ve öğretim sağlamak için uluslararası odaklı bir strateji benimser.
İtibarını güçlendirmek ve iç, bölgesel, ulusal ve küresel izleyicilere farklılığını tanıtmak için hem eğitimde hem de kampüs yaşamında uluslararasılaşmayı teşvik eder.
Çağ Üniversitesi'nin Uluslararasılaşma Stratejisi şunları içerir;
• Öğrencilerin ve akademik personelin hareketliliğini teşvik etmek,
• Uluslararası bir kampüs ortamı yaratmak,
• Uluslararası kurum ve kuruluşlarla önemli düzeyde ortaklık ve işbirliği,
• Akademik faaliyetleri geliştirmek için uluslararası ortaklarla uygulamaların ve süreçlerin koordinasyonu.