Uluslararası

İletişim

Doç. Dr. Murat GÜLMEZ

mgulmez@cag.edu.tr

Uluslararası Ofis Başkanı

Tel: 0 (324) 651 48 00 

 

Arş. Gör.Beyza Şahin Yıldırım

aysebeyzasahin@cag.edu.tr

Erasmus Hareketliliği Sorumlusu

Tel: (324) 651 48 00 (Dahili:1320)

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KURTULGAN

aysegulkurtulgan@cag.edu.tr
erasmus@cag.edu.tr

Erasmus Kurum Koordinatörü

Tel: 0 (324) 651 48 00 (Dahili:2507)

 

Dr. Öğr. Üyesi Duygu GÜR

duygugur@cag.edu.tr

Uluslararası Proje ve Ortaklıklar Koordinatörü

Tel: (324) 651 48 00 (Dahili:2507)

Öğr. Gör. Benay KESKİN İŞOĞLU

benayisoglu@cag.edu.tr

Uluslararası Proje ve Ortaklıklar Sorumlusu

Tel: (324) 651 48 00 (Dahili:1320)