2023/2024 BAHAR DÖNEMİ İÇİN DEVAM EDEN KONTENJAN DAHİLİNDE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

T.C
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 
2023/2024 BAHAR DÖNEMİ İÇİN DEVAM EDEN KONTENJAN DAHİLİNDE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2023/2024 Eğitim-Öğretim Bahar dönemi için devam eden kontenjan dahilinde kesin kayıtlar 26 Şubat-01 Mart 2024 tarihleri arasında aşağıda belirtilen kayıt evrakları ile Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünde yüz yüze yapılacaktır.

 

Kontenjan dahilinde kesin kayıt alınacak programlar;

  • Türk Dili ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı,
  • İşletme Yönetimi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı,
  • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı.
  • Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • Kamu Hukuku Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı
  • İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
  • Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

 

 KAYIT EVRAK LİSTESİ

1. ALES belgesi (Tezli YL programları için)

2. Lisans diploması ve bir suret fotokopisi

3. E-Devlet üzerinden yeni tarihli, barkodlu bir adet mezuniyet durum belgesi

4. Nüfus cüzdanı Fotokopisi             

5. Lisans Transkript belgesi - (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

6. Erkek adaylar için terhis yada tecil olduğunu gösterir askerlik durum belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

7. Lisans diplomasını yurt dışında tamamlamış olan öğrenciler için YÖK Denklik belgesi 

8.
Vukuatlı Nüfus kayıt örneği belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

9. İkametgah belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

10. Adli Sicil Kayıt belgesi (E-Devlet üzerinden de alınabilir)

11. Engelli Öğrenciler için Engelli Durum Raporu

12. İki adet Resim. 

                                                                                                                                                                     Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü