Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Misyon

Çağ Üniversitesi öğretim elemanlarının bilimsel araştırmaları için ihtiyaç duydukları her türlü mal ve hizmetin ilgili mevzuat çerçevesinde alım süreçlerinin koordinasyonunu sağlamak, bilimsel projelerin nitelik ve niceliği bakımından ulusal ve uluslararası yayınlara teşvik ve destek sağlamak, proje çıktılarına ait varsa fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili düzenlemelerin oluşturulması ile ilgili konularda destek olmak, disiplinler arası araştırmaların planlanması ve yürütülmesini teşvik etmek, nitelik ve nicelik açısından üniversitemizin kalitesini yükseltmektir.

Vizyon

Üniversitemizin öngördüğü temel ilkeler doğrultusunda, ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak, Ar-Ge ve bilgi üretimi alanında stratejik amaçlara ulaşma yolunda çağdaş ve bilimsel tüm gelişmelerin yansıtıldığı nitelikli bilimsel araştırma sayısını ve nitelikli araştırmacı sayısının artmasına yönelik katkıda bulunarak Çağ Üniversitesi tarafından tahsis edilen kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanıldığı bilimsel projeleri destekleyen, süreçlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütüldüğü bir birim olmaktır.