Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Desteklenen Bilimsel Araştırma Projeleri

2022 Dönemi

I. Dönem Projeleri
 1. Metaverse Kullanıcılarının Sanal Ürün/Hizmet Satın Alma Niyeti Üzerine Bir Çalışma: Second Life Örneği
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Eda Yaşa
   
 2. Yeşil Hastane Kavramının Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisi
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Eda Yaşa
   
 3. Çevirmen Olma Hikayem
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Aysun Dağtaş
   
 4. İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğrencilerinin Artistik ve Estetik Vizyon ile Etkili Bir Edebi Çevirmen Olması İçin Teşvik Etme
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Betül Altaş
   
 5. Bilgisayar Destekli Çeviri Araçları Vasıtasıyla Global Çevirmen Olma
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Gör. Fatma Toköz
   
 6. Uzaktan Eğitim Altyapı Araştırma ve Geliştirme Projesi
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Taylan Tutkunca
   
 7. Metaverse-Sanal Gerçeklik Laboratuvarı (Virtual Reality Lab)
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat Gülmez

 

2021 Dönemi

I. Dönem Projeleri
 1. Andaş Çeviri Sistemleri Kullanımının Öğrencilerin Sözlü Çeviri Becerilerinin Gelişimindeki Rolü
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Aysun Dağtaş
   
 2. Sanal Dünyalarda Eğitim: Pazarlama ve Sürdürülebilirlik
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Murat Gülmez
   
 3. COVİD 19 Virüsü Sebebiyle Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde Tanı Ve Tedavi Alan Hastalarda Görülen Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Sıklığı
  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Şükrü Uğuz
   
 4. Mersin İli Çadır Bölgelerinde Yaşayan 10-16 Yaş Arasındaki Suriyeli Çocukların Sosyal Ve Hukuki Olarak Bilinçlendirilmesi
  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Tevfik Odman
   
 5. Yatırımcı Duyarlılığının Pay Senedi Getirilerine Etkisi
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Sökmen
   
 6. Gelişen Teknolojinin Hukuk Yargılaması, Tahkim ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarına Etkisinin Eğitim Ortamında Ele Alınması ve Yargılama Faaliyetlerine Katkı Sağlama
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Şenol Kandemir
   
 7. VUCA’da Çevik Liderlik Algısına Dönük Büyük Veri Analizine Dayalı Yönetimsel Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat Koç
   
 8. Türk Göçünün Diasporaya Dönüşme Süreci
  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Khaladdin İbrahimli
   
 9. Uluslararası İlişkiler Eğitiminde Bilgisayar Tabanlı Simülasyon Kullanımı
  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Esat Arslan
II. Dönem Projeleri
 1. Makroekonomik ve Bankaya Özgü Faktörlerin Ticari Bankaların Takipteki Kredilerine Etkisinin İncelenmesi
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Sökmen
   
 2. Yeşil Girişimcilik Niyetine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
  Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Eda Yaşa Özelturkay
   
 3. Engelli Dostu Kampüs
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Gürcan Demiroğları

 

2020 Dönemi

 1. Yenice’de Ortaokul ve Lisede Okuyan Öğrencilerde Hukuk Nosyonunun Geliştirilmesi
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Şenol KANDEMİR

 2. Ötegezegen Geçiş Gözlemlerinin Geometrik Olarak Modellenmesi ve Analizi
  Proje Yürütücüsü : Öğr. Gör. Arif Solmaz

 3. Işık Kirliliği Ölçüm Çalışmaları
  Proje Yürütücüsü : Öğr. Gör. Arif Solmaz
   
 4. Türkiye Meteor Takip Sistemleri ve Ağının Kurulumu (Devam projesi)
  Proje Yürütücüsü : Öğr. Gör. Arif Solmaz
   
 5. Hukuk Klinikleri ve Araştırma Merkezi Vasıtasıyla Öğrencileri Uygulamayla Buluşturma ve  Topluma Katkı Projesi
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Sami Doğru
   
 6. Evrensel  ve Multidisipliner Bir Yaklaşımla Çukurova Yöresi Alkış ve Kargışları
  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr.  Deniz A. Güler ve Dr. Öğ. Üyesi Begüm Kurt   
   
 7. Video Oyunlarında  Cinsiyet Rollerinin Yeniden İnşa Edilmesi
  Proje Yürütücüsü: Prof. Dr.  Deniz A. Güler
   
 8. İşletme Eğitiminde Simülasyon Kullanımı
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Murat Gülmez
   
 9. Sanal Dünyalarda Eğitim: Sanal Dünyalar Seçmeli Ders Projesi
  Proje Yürütücüsü: Dr. Öğretim Üyesi Murat Gülmez
   
 10. Tarihi Türk Lehçelerinin Eşdizim Sözlüğü/Harezm Türkçesi
  Proje Yürütücüsü: Doç Dr. Şirvan Kalsın
   
 11. STEAM(M) Learning in Action(Uygulamalı STEAM(M) Öğrenimi)
  Proje Yürütücüsü. Prof. Dr. Şehnaz Şahinkarakaş