Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

DESTEKLENEN PROJELER 

PROJE DÖNEMİ PROJE ADI
2023/2.dönem Metaverse Aracılığıyla Çağdaş ve Sürdürülebilir Pazarlama Stratejileri: Netnografik Çalışma
2023/2.dönem Exploring Language Teacher Agency for Wellbeing through Complex Dynamic System Theory
2023/2.dönem İmza Güçleri Ve Güç Esaslı Müdahalelerin İngilizce Öğretmeninin Genel Ve Mesleki İyilik Durumu Üzerindeki Arabuluculuk Rolü
2023/2.dönem Afet Yönetimi ile 6 Şubat Depreminde, Hatay Barosu Avukatlarından Mersin’e Gelen Avukatların Durumlarının İncelenmesi
2023/2.dönem Eğitim İçin Sanal Gerçeklik İçeriği Yaratmak
2023/2.dönem Metaverse Platformlarında Girişimcilik
2023/2.dönem Endüstri 4.0 Farkındalık Düzeyinin Belirlenmesi:Çağ Üniversitesi Örneği
2022/2.dönem Kırsal Bölgelerdeki Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Finansal ve Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Geliştirilmesi (Yenice Mahallesi, Tarsus-Mersin) Örneklemi
2022/2.dönem Çağ Üniversitesi Öğrencileri Ekolojik Ayak İzi (Karbon, Ulaşım, Enerji, Konut ve Dijital) Konusunda Bilinçleniyor
2022/2.dönem Sosyal Medya ve Bilgisayar Oyunlarında Kullanılan Dilin Günlük Dile Yansıması
2022/2.dönem Uluslararası İlişkiler Derslerinde Bilgisayar Tabanlı Simülasyon Kullanımı
2022/2.dönem Göçebe Yaşamda Ebeveynlik Etno-kuramlarının İncelenmesi
2022/2.dönem Üniversite Öğrencilerine Yönelik Beden Olumlama Hareketi
2022/1.dönem Çevirmen Olma Hikayem
2022/1.dönem Uzaktan Eğitim Altyapı Araştırma ve Geliştirme Projesi
2022/1.dönem Metaverse-Sanal Gerçeklik Labaratuvarı (Virtual Reality Lab)  
2021/2.dönem Engelli Dostu Kampüs