Personel Hareketliliği Başvuru Bilgileri (2018-2019 Proje Yılı)

Başvuru Tarihleri: 01.10.2019-20.10.2019

1.    Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği (Staff Mobility for Teaching)

ECHE (Erasmus Üniversite Beyannamesi) sahibi yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin en az 8 saat ders vermek şartı ile farklı bir Avrupa ülkesindeki ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine imkân sağlayan alt faaliyet alanıdır. Hareketliliğin gerçekleşmesi için iki bölüm arasında Erasmus+ İkili Anlaşma yapılmış olması gereklidir.

2018-2019 proje yılı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hareketlilikler  en geç 31 Mayıs 2020'ye kadar tamamlanmalıdır.

Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliğine, resmi olarak derse giren öğretim elemanları (öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, ) yararlanabilirler. Ders verme yükümlüğü olmayan öğretim elemanları Ders Verme faaliyetinden yararlanamaz.

Personel hareketliliği süresi -seyahat günleri hariç- en az 2 gün, en fazla 5 gündür. Ancak başvuru sayısına bağlı olarak Üniversitemize tahsis edilen hibe göz önüne alınarak hareketlilikten yararlanacak personel sayısı yetkili komisyon tarafından belirlenecektir.

2.    Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility for Training)

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinin gerçekleşeceği üniversite ile Erasmus+ İkili Anlaşması'nın yapılmış olduğu ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında ya da faaliyetten faydalanmak isteyen personelin kendi bağlantılarıyla bulduğu Üniversite ve/veya işletmelerde yapılabilir. Mevcut İkili Anlaşmalar da sunulan kontenjanlar ile faaliyetten faydalanmak isteyen personel tarafından bulunan işletmelerde eğitim almak üzere yapılan başvurular aynı değerlendirme sürecine tabiidir.

Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinde akademisyen olarak araştırma görevlilerine ve idari personele öncelik verilmektedir.

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen günlük/haftalık hibe, kalacak yer, yeme-içme masrafları, iletişim giderleri, yerel seyahat giderleri, şehir içi seyahat giderleri,, sigorta masrafları gibi giderleri kapsar. Bu giderler için ayrıca ödeme yapılmaz. Seyahatin ekonomik seyahat alternatifleri kullanılarak gerçekleştirilmiş olması gerekir. Aksi takdirde ilgili gider uygun seyahat gideri olarak kabul edilmez.

Faaliyetten faydalanan personele ödenebilecek en yüksek günlük/haftalık hibe miktarı personelin iş planında yer alan faaliyeti ile ilişkili olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı görünen günler ile seyahat gerçekleştirdiği günlerin toplamı için hesaplanan tutardır.

Seyahat gerçekleştirilen günler için (seyahat belgeleri ile desteklendiği takdirde ve gidiş için 1, dönüş için 1 olmak üzere toplamda 2 günden fazla olmamak şartı ile) hibe ödemesi yapılabilir.

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

Yükseköğretim Kurumu personel hareketliliğini yaygınlaştırmak amacı ile (daha fazla sayıda personelin programdan faydalanabilmesi için) faaliyetten faydalanan personelin seyahat gerçekleştirdiği günler için tahakkuk eden ödemeyi yapmayabilir. Bu şekilde bir karar alınması durumunda bütün hedef kitleye duyurulacak ve tüm personele aynı şekilde uygulanacaktır.

Faaliyetin bitiminde ilgili belgelerin (boarding pass, pasaport giriş çıkış damgalarının olduğu sayfa fotokopisinin Uluslararası Ofise teslim edilmesi gerekmektedir.

Hareketlilik gerçekleştiren personelin hibesi 2 taksitte ödenir. İlk taksit hareketlilik başlamadan önce hibenin % 70'inin ödenmesi şeklinde gerçekleştirilir. İkinci taksit ödeme (% 30) ise personel döndükten ve "Katılım sertifikası" ile "Faaliyet raporunu" teslim ettikten sonra yapılır. İsteyen personel hibesiz olarak da personel hareketliliği faaliyetinden yararlanabilir. Bu durumda hibesiz personel hibe alan personel ile aynı başvuru ve seçim sürecinden geçecek olup, aynı belgeleri teslim etmekle yükümlü olacaktır.

Personel Hareketliliğine İlişkin Hak ve Yükümlülükler

Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışında geçirilen süre boyunca ilgili personel Türkiye'deki maaşını almaya devam eder.

Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışında bulunan personelin yurtdışında geçirdiği süre, normal hizmeti dâhilindedir ve kendisine ek hizmet yükümlülüğü getiremez.

Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışına gidecek personel kendi fakülte/bölüm/biriminden yolluk ve gündelik alamaz

Değerlendirme Kriterleri:

Her yıl üniversitemize tahsis edilen Personel Hareketliliği bütçesi kapsamında Üniversitemiz akademik ve idari personelini Erasmus+ Personel Hareketliliği ile yurtdışına göndermektedir. Hibenin başvuruların tamamını karşılamaması durumunda aşağıdaki öncelikler dikkate alınarak bir değerlendirme yapılacaktır:     

 • Daha önce hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele,
 • Daha önce gidilmemiş ülkelere/üniversitelere gidecek personele,
 • Daha önce hareketlilik faaliyetinden yararlanmamış disiplinlere,
 • Kendisi tarafından yapılmış ikili anlaşması(ları) bulunan öğretim elemanlarına,
 • Halen Erasmus+ bölüm veya fakülte koordinatörlüğünü yürüten öğretim elemanlarına,
 • Yeni yapılacak bir anlaşma ile yeni ziyaret edilecek bir üniversiteye gidecek personele,
 • En son akademik yılda programdan yararlanmamış olanlara,
 • Yabancı dil bilgisi önceliklendirilir,
 • Kurumda çalışma yılı daha uzun olan personele,
 • Bir önceki yıl programa başvuru yapıp, tüm işlemlerini gerçekleştirmesine karşın mücbir sebeplerden dolayı programdan yararlanamayan personele (belgelendirildiği takdirde)
 • Engelli personel (belgelendirildiği takdirde)
 • Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel  (belgelendirildiği takdirde)

öncelik verilecektir.

Belgelerin Uluslararası Ofise teslim edilmesi için son tarih: 20.10.2019'dur

Başvurularınızda sizlere kolaylıklar dileriz,

2018-2019 2. Başvuru Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu

Yukarıdaki linkte bulabilirsiniz
 

 1. Öğretim Programı – Staff Mobility for Teaching/Training Mobility Agreement (İlan edilen başvuru süresi içerisinde yurtdışındaki kurumdan onaylı-imzalı, mühürlü – orijinal belgelerin, temin edilememesi halinde; taranmış belge de kabul edilecektir. Ancak, personel, Ders Verme / Eğitim Alma Hareketliliği sonunda orijinal belgeleri Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğüne teslim etmekle yükümlüdür. Karşı kurumda gerçekleştirilecek program içeriği belge üzerinde günlük olarak belirtilmelidir.)
   
 2. Davet Mektubu
   
 3. Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi - Certificate in Foreign Language Proficiency (ÖSYM tarafından hazırlanan ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınav türünden yabancı dil seviyesini gösterir bir belgedir. Zorunlu tutulmamakla birlikte; eşit puan alınması halinde değerlendirmeye konulacağı için başvuru sırasında dil belgelerini teslim etmesi önerilmektedir.)

 

Duyuru Metni (Yazdırılabilir Version - PDF)