Çağ Üniversitesi - Erasmus Giden Öğrenci Öğrenim Başvurusu

                         Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

2021-2022 Akademik Yılı  2019 -2020  Proje Yılı Bütçesi İle  Başvuru Duyurusu

 

Başvurular;    8 Şubat 2021 tarihinde başlayıp,  21 Şubat 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

DİKKAT

 Erasmus+ programı çerçevesinde Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine başvuru yapacak olan öğrenciler  28 Şubat 2020 tarihinde yazılı  İngilizce Dil Sınavına girmiş ve geçer not almış ise yeniden dil sınavına girmeyecektir. Bu öğrencilere sözlü sınav tarihi daha sonra açıklanacaktır.

 • Başka dil sınavları ya da dil belgeleri kabul edilmeyecektir.
 •  gmail uzantılı ve isim soyisim barındıran email adresi almanız tavsiye edilir. Lütfen rumuz kullandığınız email adresinizle başvuru yapmayınız.
 • Başvuru linki duyurunun en alt kısmında yer almaktadır. Lütfen başvurunuzu yapmadan önce duyuruyu DİKKATLİCE okuyunuz.

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

 •  Başvuru yapacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekmektedir.
 • Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve 2021-2022 akademik yılında bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) kredisi karşılığı ders yükü olduğu öngörülen öğrencidir.
 •  Çağ Üniversitesi’ne kayıtlı tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilir.
 • Lisans  öğrencileri Hazırlık sınıfında iken başvuru yapamazlar.
 • Başvuru için öğrencinin en son GNO / genel not ortalamalarının ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20 /4.00 veya 72 / 100, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/ 4.00 veya 75 / 100 olması gerekir.
 • Başvuru yapan öğrencilerin güncel transkriptlerini kullanması ve sisteme yüklemesi zorunludur.
 • Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.
 • Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır.
 • Bütün adayların başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı  ve Uluslararası Ofis ilgili personeli ile birlikte yürütülecek olan “Uygunluk Kontrolünden” geçecek ve uygun olan adaylar ilgili dil sınavına katılabileceklerdir.

Başvuru ile ilgili ÖNEMLİ hususlar:

Başvurunuzu yaparken eğitim-öğretim kademenizi (ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora) doğru işaretleyiniz

Online yapılacak olan başvurular için link 08.02.2021 tarihinden 21.02.2021 saat 23.59’a kadar açık kalacak ve sonrasında sistem kapanacaktır.

Öğrenim Hareketliliği kontenjanlarıyla ilgili olarak. Eğitim kademenize (ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora) uygun olan ikili anlaşma mevcut değil ise;  Erasmus Dil Sınavından geçerli not almanız ev sahibi bir kuruma yerleştirilme garantisi vermez. Eğitim kademenize (ön lisans/ lisans/yüksek lisans/doktora) uygun olan ikili anlaşma olmaması halinde lütfen ilgili bölüm koordinatörü ile iletişime geçiniz.

 • Uygunluk kontrolü sonuçları, yerleştirme süreci ve sonuçları ile ilgili itirazlar için Erasmus Ofis ve ilgili fakülte/bölüm Erasmus+ koordinatörleri ile iletişim kurabilir.
 •  Öğrenim hareketliliği süresi en az 3 aydır. Bu süre mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketliliğin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz, ödeme yapılmış ise geri alınır ve öğrenci sıfır hibeli olarak rapor edilir.
 • Aynı öğrenci, her bir eğitim-öğretim kademesinde öğrenim hareketliliğinden toplam 12 aya kadar hibe alabilir. (1. Kademe: Önlisans, Lisans ;   2. Kademe: Yüksek Lisans;     3. Kademe: Doktora).
 • Başvurular ücretsizdir.

 

ERASMUS DİL SINAVI

Erasmus+ programı çerçevesinde Öğrenim Hareketliliğine başvuru yapacak olan öğrenciler için;

Erasmus İngilizce Yeterlik sınavı Moodle Platformu üzerinden Erasmus Exam Sınav başlığı altında yapılacaktır. Sınav 26 Şubat 2021 Cuma günü olacaktır.

Bu sınav 2 bölümden oluşmaktadır ve toplam 80 puan üzerindendir. 20 puan ise tarihi daha sonra açıklanacak sözlü sınav puanıdır.

Sınavın Çoktan Seçmeli (multiple choice) bölümü bittikten sonra Kompozisyon yazma (Writing Essay) kısmı aşağıda belirtilen saatte açılmış olacaktır. Kompozisyon konusu ve ilgili yönlendirmeler sınavın Writing Essay kısmında sizlerle paylaşılacaktır. Kompozisyon Word Belgesi kullanılarak yazılmak zorundadır.

Kompozisyon (Writting Essay) en geç saat 18.00 ‘a kadar https://www.turnitin.com/   adresine yüklenmek zorundadır. Bu saatten sonra https://www.turnitin.com/   adresine yüklenmeye çalışılan kompozisyonları sistem kabul etmeyecektir.

Sınav İçeriği    26.02.2021 Cuma

 • Çoktan Seçmeli (Multiple Choice Exam) 60 puan

Başlangıç: 16.30         Bitiş: 18.00 (süre: 90 dk.) 

Structure 30 puan

Vocabulary 10 puan

Reading 20 puan

 • Kompozisyon Yazma (Writing  Essay) 20 puan

Başlangıç: 18.05         Bitiş: 18.45 (süre: 40 dk.) 

Önemli Not: 1. Erasmus Dil Yeterlik Sınavının hangi gerekçeyle olursa olsun telafisi yoktur.

                       2. Sınava telefonlarınız aracılığı ile girmemeniz önemle tavsiye olunur. Bilgisayar kullanınız. Telefondan kaynaklanacak aksiliklerden öğrenci sorumludur.

28.02.2020 tarihinde Erasmus Dil Sınavına girmiş ve 26.02.2021 tarihinde Erasmus Dil sınavına girecek öğrencilerin Erasmus Sözlü sınav tarihi daha sonra açıklanacaktır.