Dünden Bugüne Rektörlerimiz

Prof. Dr. İlhan YÜCEL

 

Prof. Dr. İlhan YÜCEL - (1997-2001)

01.0.2.1941 tarihinde Adana'da doğmuş. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlamıştır.

1957-1960 yılları arasında İzmir İktisadi Ticari İlimler Akademisinde okuyup, Londra'da Lisans Üstü Öğretimini tamamlamıştır.

1963-1967 yılları arasında Viyana Ekonomi Üniversitesinde Doktorasını aldıktan sonra, 1972 yılında Adana İktisadi Ticari İlimler akademisinde Doçent ünvanını almıştır.

1989 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Profesörlük kadrosuna atanmıştır.

1979-1996 yılları arasında 2547 Sayılı Kanunun 38.nci maddesine göre Adana Saniye Odasının Genel Sekreterliğini ve 1996 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı yapmıştır.

Prof. Dr. İlhan YÜCEL 22.08.1997 yılında Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır.

 

Prof. Dr. Yener GÜLMEZ

 

Prof. Dr. Yener GÜLMEZ - (2002-2010)

İzmit'te 14.11.1941 tarihinde doğmuş, Lisans ve Master derecelerini Milli Eğitim Bakanlığından burslu olarak ABD'nin Arkansas Üniversitesinden 1967 ve 1969 yılları arasında, Doktora derecesini de 1982 tarihinde Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden almıştır.

1969-1973 yılları arasında ABD'de orta öğretim ve üniversite seviyesinde dersler vermiştir. 1974-1977 yılları arasında M.E.B.lığında görev yapmıştır.

1977 yılında ODTÜ Gaziantep kampüsünde göreve başlamış ve orada Lisan Okulu Başkanlığı yapmıştır.1984 yılında Yardımcı Doçentliğe, 1987 yılında doçentliğe yükselmiştir.

ODTÜ Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Lisan Okul Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerinin yanısıra Lisans ve Lisansüstü düzeyde dersler vermiştir. Üniversite kurulları ve komisyonlarında görev almıştır. 1994 yılında Gaziantep Üniversitesinde Profesörlük kadrosuna atanmıştır.

Prof. Dr. Yener GÜLMEZ 1999 yılı başında Çağ Üniversitesinde göreve başlamıştır. Rektör Yardımcılığı ve öğretim üyeliği yapmış olup, Ocak 2002 tarihinde Çağ Üniversitesinde Rektörlük görevine geçmiştir.

 

Prof. Dr. Halil Çetin BEDESTENCİ

 

Prof. Dr. Halil Çetin BEDESTENCİ - (2010-2016)

1945 yılında Isparta’da doğan Prof.Dr.H.Çetin BEDESTENCİ, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. 1973 yılında ABD’de West Virginia Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini dereceyle tamamladı. 1978 yılında ABD’de Ohio State Üniversitesi’nde “Doktora” ,1990 yılında Çukurova Üniversitesi’nde “Doçentlik” ve 2000 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde 1. Profesörlük,2005 yılında ise Çağ Üniversitesi’nde II.Profesörlük ünvanlarını aldı.

      Prof.Dr.BEDESTENCİ, yurtiçindeki ve yurtdışındaki seçkin üniversitelerde Öğretim Üyeliğinin yanı sıra, üst düzey idari görevler de üstlendi. Ayrıca çok sayıda bilimsel yayını ve 6 adet basılı kitabı bulunan BEDESTENCİ, 35 yıldır yaşadığı Çukurova Bölgesi’nde, 15 yıl farklı sektörlerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

     Prof.Dr.H.Çetin BEDESTENCİ, çeşitli kurum ve kuruluşlarda (Tarım Bakanlığı, Ziraat Bankası, Dünya Bankası, Çukurova Kalkınma Ajansı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Amerikan Soya Derneği vb.) uzman, danışman, temsilci ve müşavir olarak görev almıştır. Çok iyi derecede İngilizce bilen BEDESTENCİ, evli, iki çocuk ve üç torun sahibidir.

 

Prof. Dr. Ünal AY

 

Prof. Dr. Ünal AY - (2016-Devam)

Akşehir, 1954 doğumludur. Akşehir Lisesinden 1972 yılında mezun olduktan sonra, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları Geliştirme bölümünü tamamlayarak 1976 yılında üniversite eğitimini tamamladı.

1981 yılında yüksek lisans, 1985 yılında doktora eğitimini The Pennsylvania State University’de tamamlayarak, 1986 yılında İSDEMİR eğitim müdürlüğünde çalışmaya başladı. 1991 yılında Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Yönetim ve Organizasyon ana bilim dalında İşletme ve Toplum, İş Ahlakı ve İşletme Toplumsal Sorumluluğu, Örgütsel İletişim ve Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası derslerini lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde sundu. Eylül 2013 yılında Çukurova Üniversitesi’nden emekli oldu ve Çağ Üniversitesi, İİBF Uluslararası İşletme Bölümü öğretim üyeliğine atandı. Şu anda Çağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde lisans ve yüksek lisans programlarında öğretim üyesi olarak sorumluluklarını sürdürmektedir. Ağustos 2016 tarihinde Çağ Üniversitesine rektör olarak atanmıştır.