SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

 

 Dünyanın Sürdürülebilir Üniversiteleri UI Greenmetics'e göre her yıl derecelendirilmektedir. 2021-2022 yılı verilerimizle yer aldığımız  ve 830. olarak derecendirildiğimiz sertifikamız aşağıdadır.  Daha sürdürlebilir bir kampüs için çalışmalarımız devam ediyor...

Sürdürülebilir üniversitelerin uluslararası sıralaması olan UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralaması, Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında geliştirilmiştir. Dünyada en geniş kullanıma sahip ölçüt olarak biliniyor (Muñoz-Suárez, Guadalajara & Osca, 2020). Üniversitelerin kendi ölçütleri ile ilgili değerlendirmelerine dayalı olan bu sıralama, altı ana kritere sahiptir:

  • Kurulum ve Altyapı (%15)
  • Enerji ve İklim Değişikliği (%21)
  • Atık (%18)
  • Su (%10)
  • Ulaşım (%18)
  • Eğitim ve Araştırma (%18)