TEZ - SEMİNER - DÖNEM PROJESİ YAZANLAR İÇİN YAZIM KLAVUZU

 

Tüm programlarımızda yazılmakta olan tezlerin hazırlanmasında esas alınacak Tez Yazım Klavuzumuzu incelemek için buraya tıklayınız. (Seminer ve Dönem Projesi yazanları da kapsamaktadır)

 

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için APA 7.0 kitapçığını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz. 

 

TEZ ÖNERİSİ NASIL HAZIRLANIR? (Ayrıntılı Bilgi İçin Lütfen Burayı Tıklayınız)

 

26.10.2018 tarih ve 2018/03 sayılı Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Enstitü Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarında tez aşamasına geçen öğrenciler tarafından danışman yönlendirmesinde ve gözetiminde hazırlanan tez önerilerinin Güz Döneminde danışman ataması yapılanlar için vize sınavları tamamlanana kadar, Bahar Döneminde danışman ataması yapılanların ise (Mart Ayının sonuna  kadar) SOBE web sayfası Formlar linki içerisinde Madde – 18-c’ de yer alan tez yazım kurallarına uygun olarak 15 sayfadan az olmayacak şekilde uygun olarak hazırlanıp Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarında yazılan tezlerin [APA 7.0] (2020) yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmasına karar verilmiştir. Tüm lisanüstü programlarımız için Tez yazım klavumuz Amerikan Psikoloji Derneği’nin (American Psychological Association [APA 7] (2020) yazım kurallarından yararlanılarak güncellenmiş olup,  bir tezde şekli olarak bulunması gereken dış kapak, iç kapak, tez onay sayfası, ithaf sayfası, etik beyanı sayfası, teşekkür sayfası, Türkçe öz, İngilizce öz (Abstract), ön söz, kısaltmalar, tablolar, şekiller ve ekler listesi sayfalarının gösterim biçimi bu kılavuzun sonundaki Ek bölümünde sunulmuştur. Daha ayrıntılı bilgiye gereksinim duyan yazarlar bu sayfada yer alan APA 7.0 kitapçığından yararlanabilirler. 

 

Tez yazmakta olan öğrencilerimiz muhakkak tezlerinin içerisinde TEZ ANKET İZİN/TEZ ETİK KURUL İZİN yazılarını Ek' ler başlığı altında göstermeleri gerekeceğinden bu formları aşağıdaki FORMLAR linki içerisinde Madde-13 (TEZ ANKET İZİN, TEZ ETİK KURUL İZİN VE TEZ ETİK KURULU ONAY TUTANAK FORMU)' daki formu doldurup ilgili birimlerden onaylatarak Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne verip üst yazı alarak tezlerinin ilgili başlığı altında göstermeleri gerekmektedir.   

 

Dönemlik kayıtlarını yenileyip, tez yazmaya geçerek tezli programda kayıtlı tezleri tamamlanmış, 1.Tez savunma sınavına girecek olan öğrencilerimizin tez sınavları ile ilgili gerekli yazışmaların, iş ve işlemlerin sağlıklı yapılabilmesi ve ilgili birimlerin tez savunma sınavına hazırlanabilmeleri için kayıtlı oldukları programlara bağlı olarak Formlar linki içerisinde yer alan Madde- 10, Madde- 11/a, Madde-11/b’ deki mevcut durumlarına uygun “1.Tez savunma sınavına” giriş evraklarının düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak 1.Tez savunma sınavları kayıt yenilenen her dönem sonundan önce sınavların yapılmış olması gerekmekte olacağından bu dönem sonu tarihleri dikkate alındığında oluşturulacak sınav  tarihlerinin evrak düzenleme, teslim tarihi ile sınav tarihi arasında en geç 25 gün olacak şekilde düzenlenip jüri isimlerinin, sınav tarih ve saatlerinin belirlenip, doldurulup, imzalandıktan ve onaylandıktan sonra Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Sekreterliğine tezlerin kitap şeklindeki çıktıları ile birlikte elden teslim edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kayıtlarını yenileyerek, tezleri tamamlanmış olan, tez danışmanlarınca da uygun görülen 1.Tez savunma sınavlarına girecek olan öğrenciler için tez danışmanlarınca düzenlenmesi gerekecek olan evraklar Formlar linki içerisinde yer alan Madde- 10, Madde- 11/a, Madde-11/b’ de yer almaktadır. Belge düzenleme tarihi ile sınav tarihi arasında 25 günden az olacak şekilde belirlenip evraklarını teslim eden öğrencilerin 1.Tez savunma sınavları yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.