TEZ - SEMİNER - DÖNEM PROJESİ YAZANLAR İÇİN BİLGİLENDİRMEDİR

 

Tez Yazan Öğrenci Arkadaşlarımızın Tezlerini En Son Şekline Getirdiklerinde Tezlerinin Kitap Haline Getirirken  İzlemeleri Gereken Evrak Sırası Aşağıda Verilmiş olup, “2547 sayılı YÖK’ ün İçtihatlı 39.Basım Mevzuatının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Tezli Yüksek Lisans Programı/Diploma Madde-10” hükmü uyarınca da tez danışmanınız tarafından tezinizin incelenerek şekil yönünden uygun bulunan ve aşağıdaki linkte belirtilen tezlerinize ait olan evraklarınızı tamamlayarak daha önceden planlanmış olan tez savunma sınavlarınızdan başarılı olduğunuz tarihten itibaren en geç 1 (Bir) Ay içerisinde YÖK’ e gönderilmek üzere ve mezuniyetinizin bildirilerek diplomanızın hazırlanabilmesi için istenilen tezlerinize ait evraklarınızın Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak Seminer ve Dönem Proje yazan öğrencilerimiz ise dersi veren öğretim üyesi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. 20 NİSAN 2016 TARİHLİ 29690 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDAKİ BİLGİLENDİRMELER İÇİN LÜTFEN (BU LİNKİ TIKLAYINIZ)

 

26.10.2018 tarih ve 2018/03 sayılı Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Enstitü Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarında tez aşamasına geçen öğrenciler tarafından danışman yönlendirmesinde ve gözetiminde hazırlanan tez önerilerinin Güz Döneminde danışman ataması yapılanlar için vize sınavları tamamlanana kadar (2019/2020 Eğitim Öğretim dönemi için Kasım Ayının sonuna kadar), Bahar Döneminde danışman ataması yapılanların ise (Mart Ayının sonuna  kadar) SOBE web sayfası Matbu Evraklar linki içerisinde Madde – 18-c’ de yer alan tez yazım kurallarına uygun olarak 15 sayfadan az olmayacak şekilde uygun olarak hazırlanıp Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktora programlarında yazılan tezlerin [APA 7.0] (2020) yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmasına karar verilmiştir. Tüm lisanüstü programlarımız için Tez yazım klavumuz Amerikan Psikoloji Derneği’nin (American Psychological Association [APA 7] (2020) yazım kurallarından yararlanılarak güncellenmiş olup,  bir tezde şekli olarak bulunması gereken dış kapak, iç kapak, tez onay sayfası, ithaf sayfası, etik beyanı sayfası, teşekkür sayfası, Türkçe öz, İngilizce öz (Abstract), ön söz, kısaltmalar, tablolar, şekiller ve ekler listesi sayfalarının gösterim biçimi bu kılavuzun sonundaki Ek bölümünde sunulmuştur. Daha ayrıntılı bilgiye gereksinim duyan yazarlar bu sayfada yer alan APA 7.0 kitapçığından yararlanabilirler. 

 

Not: Tez yazmakta olan öğrencilerimiz muhakkak tezlerinin içerisinde TEZ ANKET İZİN/TEZ ETİK KURUL İZİN yazılarını Ek' ler başlığı altında göstermeleri gerekeceğinden bu formları aşağıdaki MATBU EVRAKLAR linki içerisinde Madde-13 (TEZ ANKET İZİN, TEZ ETİK KURUL İZİN VE TEZ ETİK KURULU ONAY TUTANAK FORMU)' daki formu doldurup ilgili birimlerden onaylatarak Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne verip üst yazı alarak tezlerinin ilgili başlığı altında göstermeleri gerekmektedir.   

Not: Kayıtlı öğrencilerimizin durumlarına göre doldurmaları gereken Matbu evraklar linki içerisindeki durumları ile ilgili evrakları artık elle değilde, word ortamında doldurulup, bilgisayar üzerinden çıktı alınıp, imzalanılarak Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Sekreterliğine verilmesi gerekecektir. Elle doldurularak verilen evraklar işleme alınmayacaktır.

Not: Dönemlik kayıtlarını yenileyip, tez yazmaya geçerek tezli programda kayıtlı tezleri tamamlanmış, 1.Tez savunma sınavına girecek olan  öğrencilerimizin tez sınavları ile ilgili gerekli yazışmaların, iş ve işlemlerin sağlıklı yapılabilmesi ve ilgili birimlerin tez savunma sınavına hazırlanabilmeleri için kayıtlı oldukları programlara bağlı olarak Matbu Evraklar linki içerisinde yer alan Madde- 10, Madde- 11/a, Madde-11/b’ deki mevcut durumlarına uygun “1.Tez savunma sınavına” giriş evraklarının düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak 1.Tez savunma sınavları kayıt yenilenen her dönem sonundan önce sınavların yapılmış olması gerekmekte olacağından bu dönem sonu tarihleri dikkate alındığında oluşturulacak sınav  tarihlerinin evrak düzenleme, teslim tarihi ile sınav tarihi arasında en geç 25 gün olacak şekilde düzenlenip jüri isimlerinin, sınav tarih ve saatlerinin belirlenip, doldurulup, imzalandıktan ve onaylandıktan sonra Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Sekreterliğine tezlerin kitap şeklindeki çıktıları ile birlikte elden teslim edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kayıtlarını yenileyerek, tezleri tamamlanmış olan, tez danışmanlarınca da uygun görülen 1.Tez savunma sınavlarına girecek olan öğrenciler için tez danışmanlarınca düzenlenmesi gerekecek olan evraklar Matbu Evraklar linki içerisinde yer alan Madde- 10, Madde- 11/a, Madde-11/b’ de yer almaktadır. Belge düzenleme tarihi ile sınav tarihi arasında 25 günden az olacak şekilde belirlenip evraklarını teslim eden öğrencilerin 1.Tez savunma sınavları yapılmayacaktır. İlgililere duyurulur.

 

Araştırma konusuyla ilgili çalışmaları incelemek için burayı tıklayarak veri tabanlarından faydalanabilirsiniz. 

 

Tüm programlarımızda yazılmakta olan tezlerin hazırlanmasında esas alınacak Tez Yazım Klavuzumuzu incelemek için buraya tıklayınız. (Seminer ve Dönem Projesi yazanları da kapsamaktadır)

 

 

ORCID Tanımlayıcı Tekil Numarası Alınması hakkındaki Yazıyı İncelemek İçin (LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ)

 

 

Daha ayrıntılı bilgi edinmek için APA 7.0 kitapçığını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz. 

 

T.C. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bünyesindeki Programlarda Okumakta Olan Öğrenciler İçin Hazırlanan  Matbu Evraklar Linkini İncelemek İçin ( LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ )

 

 

TEZ ÖNERİSİ NASIL HAZIRLANIR? (Ayrıntılı Bilgi İçin Lütfen Burayı Tıklayınız)

 

 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEZ ANKET İZİNİ ALACAKLAR İÇİN LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİSİ ÖRNEK FORMUNU İNCELEMEK İÇİN (LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ.)

 

MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEZ ANKET İZİNİ ALACAKLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER SIRASI İLE ARAŞTIRMA İZİNİ BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ EVRAKI BİLGİLERİNİ İNCELEMEK İÇİN (LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ.)   ve   ÖN BAŞVURU İÇİN İSE  (LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ).

 

İSTANBUL İL  SAĞLIK  MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEZ ANKET İZİNİ ALACAKLAR İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER SIRASI İLE ARAŞTIRMA İZİNİ BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ EVRAKI BİLGİLERİNİ İNCELEMEK İÇİN (LÜTFEN BURAYI TIKLAYINIZ.)