2019/2020 AKADEMİK YILI SOSYAL KULÜPLER LİSTESİ

  KULÜP ADI KULÜP DANIŞMANI                BAŞKAN
1)

Adana Demirspor Kulübü

Adana Demirspor Kulübü Başkanı

Adana Demirspor Kulübü

Amaç; Kulüp üyelerini bir araya getirerek kaynaşmayı, yardımlaşmayı, yapılacak aktiviteleri sağlamaktır.

                                          

 

2)

Artölye Görsel Sanatlar Kulübü

Artölye Görsel Sanatlar Kulübü Başkanı

Artölye Görsel Sanatlar Kulübü

Amaç; Seramik kursları ve sergilerle, bu sanata ilgi duyan öğrencileri bir araya getirmektir.

   
3)

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Amaç; Seminer, söyleyişi, açık oturum vb. toplantılar düzenlemek ve kulübün düşünce bütünlüğü amacı doğrultusunda yayın faaliyetleri yaparak; kültürel faaliyetler ve geziler düzenlemektir.

   
4)

Bilim ve Uzay Kulübü

Bilim ve Uzay Kulübü Başkanı

Bilim ve Uzay Kulübü

Amaç; Bilimsel ve uzayla ilgili faaliyetler ile öğrencileri bir araya getirmektir.

   
5)

Bilinçli Tüketici Kulübü

Bilinçli Tüketici Kulübü Başkanı

Bilinçli Tüketici Kulübü

Amaç; Çağ Üniversitesi çatısı altındaki her bireyin, tüketici hakları konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve bu amaçla toplantılar, geziler, sportif faaliyetler, sergiler ve yarışmalar düzenlemektir.

   
6)

Büyülü Fener Sinema Kulübü

Büyülü Fener Sinema Kulübü Başkanı

Büyülü Fener Sinema Kulübü

Amaç; Çağ Üniversitesi öğrencilerinin sinema doğrultusunda bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayacak eğitimler vermek ve bu alanlarda aktif olarak rol alacakları etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin sosyal ve girişimci ruhlarını geliştirmek, sinema alanında faaliyet göstermelerini desteklemektir.

   
7)

Çağdaş Akademi Kulübü

Çağdaş Akademi Kulübü Başkanı

Çağdaş Akademi Kulübü

Amaç;Üniversitemiz de akademik konferans, sempozyum, çalıştay gibi öğrenciler için faydalı olabilecek çalışmalar yapmaktır. Alanlarında uzman konuklarla birlikte düzenlenecek konferans, çalıştay, sempozyum gibi çalışmalarla gündemi takip etmektir

   
8)

Çağdaş Kültür Kulübü

Çağdaş Kültür Kulübü Başkanı

Çağdaş Kültür Kulübü

Amaç; Üniversitemizde ulusal günlerde konferans, sergi gibi etkinlikler düzenlemek, sanatın tüm dallarını içeren etkinlikler yaparak kültürel birikimlerine katkı sağlamaktır.

   
9)

Çağ Münazara Kulübü

Çağ Münazara Kulübü Başkanı

Çağ Münazara Kulübü                   

Amaç: Üyelerinin kendilerini daha etkin bir şekilde ifade edebilmeleri, tartışma becerilerinin gelişmesi ve bireylere tartışma etiğinin oluşmasına yardımcı olmak amacıyla münazara müsabakaları düzenlemektir.

   
10)

Çağ Çeviri

Çağ Çeviri Kulübü Başkanı

Çağ Çeviri Kulübü

Amaç; Öğrencilerin çeviri alanında kendilerini geliştirebilmesi için konferans, seminer ve eğitimler vermektir.

   
11)

Çocuk Gelişimi Kulübü

Çocuk Gelişimi Kulübü Başkanı

Çocuk Gelişimi Kulübü

Amaç; Öğrencilerin çeviri alanında kendilerini geliştirebilmesi için konferans, seminer ve eğitimler vermektir.

   
12)

Çukurova Gençlik Kulübü                

Çukurova Gençlik Kulübü Başkanı

Çukurova Gençlik Kulübü

Amaç;Öğrencilerin ders dışı zamanlarında keyif alarak farkındalık kazanacakları etkinlikler hayata geçirmeyi planlamaktadır. Bu doğrultuda kültürel, sosyal ve sanatsal olay ve olgulara farklı perspektiflerden bakarak, bakış açılarını zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

   
13)

Dans Kulübü

Dans Kulübü Başkanı

Dans Kulübü

Amaç; Çağ Üniversitesi çatısı altında dans eğitimlerini ve faaliyetlerini üstlenerek öğrencilerimizi bu konuda bilgilendirmek, dans severlerin yeteneklerini geliştirerek ve dans severleri bir arada toplamayı amaçlamaktadır. Ayrıca sosyal, kültürel çalışmalar çerçevesinde öğrencileri farklı dans türleriyle tanıştırmayı hedeflemektedir

   
14)

Edebiyat Kulübü

Edebiyat Kulübü Başkanı

Edebiyat Kulübü

Amaç;  Edebiyat alanında öğrencilerin gelişmesini desteklemek, bilinçlendirmek, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

   
15)

ESN Çağ Kulübü

ESN Çağ Kulübü Başkanı

ESN Çağ Kulübü

Amaç;Kulübün ulusal ve uluslararası platformlarda Çağ Üniversitesi’ni temsil etmesi, Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile Üniversiteye gelen öğrencilere etkinlik yapması ve yaşamlarındaki zorluklara yardım edilmesi amaçlanır. 

   
16)

E-spor Kulübü

E-spor Kulübü Başkanı

E-spor Kulübü

Amaç; Çağ Üniversitesi öğrencilerinin günümüzde yaygınlaşan bilgisayar oyunlarının, Türkiye ve dünya çapında çeşitli aktivitelerine, turnuvalarına, etkinliklerine katılım sağlamaya teşvik ederek, hem kişisel başarılara etken alacağına hem de okulumuz adına çeşitli başarılar getireceği düşünülerek ayrıca bilgisayar oyunlarına zaman ayıran öğrencilerimizin birbirleriyle oryantasyonuna olanak sağlamaktır.

   
17)

Extreme ve Doğa Sporları

Extreme ve Doğa Sporları Kulübü  Başkanı

Extreme ve Doğa Sporları Kulübü

Amaç; 

   
18)

Felsefe Kulübü

Felsefe Kulübü Başkanı

Felsefe Kulübü

Amaç; Dünyayı ve insan doğasını daha iyi kavrama hissinde olan gençlerin birlikte araştırarak, öğrenerek ve öğreterek düşünce özgürlüğü temelinde buluşmasıdır.

   
19)

Festival Kulübü

Festival Kulübü Başkanı

Festival Kulübü

Amaç; Düzenlenecek konser, festival, konsept parti, gezi gibi organizasyonlarda öğrencilerin sosyalleşmelerine destek olmaktır.

   
20)

Fotoğrafçılık Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı

Fotoğrafçılık Kulübü

Amaç; Fotoğrafa ilgi duyan ancak bilgisi olmayan öğrencilere fotoğrafçılığın temel teknikleri hakkında eğitimler vermeyi amaçlamaktadır.

   
21)

Genç Girişimciler Topluluğu

Genç Girişimciler Topluluğu Kulübü Başkanı

Genç Girişimciler Topluluğu Kulübü

Amaç; Girişimcilikle ilgili seminer, konferans ve geziler düzenleyerek öğrencilere özgüven aşılamaktır.

   
22)

Genç Hukukçular Kulübü

Genç Hukukçular Kulübü Başkanı

Genç Hukukçular Kulübü

Amaç; Çağ üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin hukukun çeşitli dalları arasındaki etkileşimleri inceleyerek bu çeşitlilik arasındaki bağların ve farkların tahlilini yaparak ve hukuk dünyası ile ilgili çeşitli seminerler ,konferanslar , etkinlikler ve sertifika programları düzenleyerek üyelerine üstün hukukçu kimliği kazandırmaktır.

   
23)

Gezi ve Organizasyon Kulübü

Gezi ve Organizasyon Kulübü Başkanı

Gezi ve Organizasyon Kulübü

Amaç: Çağ Üniversitesi öğrencilerinin isteklerine öncelik vererek hem üniversite içi hem üniversite dışı tatil, tur, festival, konferanslar düzenleyerek öğrencilerin üniversite yıllarını daha keyifli geçirmelerine katkı sağlamaktır.

   
24)

Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü

Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü Başkanı

Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü

Amaç:  Çağ Üniversitesi öğrencilerini ve Mersin-Adana halkını 2709 sayılı 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90/5 maddesi uyarınca usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, hayvan hakları konusunda bilinçlendirerek, öğrencilerin hayvan hakları ve ilgili konularda düzenlenecek olan çalışmalarda etkin olarak görev almalarını sağlayarak, hayvan sevgilerini pekiştirmektir.

   
25)

İnovasyon Kulübü

İnovasyon Kulübü Başkanı

İnovasyon Kulübü

Amaç; 

   
26)

İşletme-Ekonomi Kulübü

İşletme-Ekonomi Kulübü Başkanı

İşletme-Ekonomi Kulübü

Amaç; İşletme ve ekonomi alanındaki gelişmeleri takip ederek üye olan öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmaktır.

   
27)

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Topluluğu

Kamu Denetçiliği Kulübü Başkanı

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Topluluğu Kulübü

Amaç;  Kamu Denetçiliği Kurumu'nun bu doğrultudaki faaliyetlerini anlamak, üniversite öğrencilerine anlatmak ve bu sayede hak arama kültürünü geliştirmektir. 

   
28)

Kariyer Kulübü

Kariyer Kulübü Başkanı

Kariyer Kulübü

Amaç ; Çağ Üniversitesi öğrencilerini kariyer imkanları konusunda bilgilendirmek, staj çalışması yapan kurumlarla iletişim kurarak üyelere staj imkanı yaratmak ,iş, kariyer, yönetim kongrelerine katılmak ve üniversitemizde benzer kongreler düzenlemek, Cv yazma, mülakat teknikleri, mülakat simülasyonları eğitimleri düzenleyerek üyelerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktır.

   
29)

Kişisel Gelişim Kulübü

Kişisel Gelişim Kulübü Başkanı

Kişisel Gelişim Kulübü

Amaç; Çağ Üniversitesi öğrencilerinin isteklerine öncelik vererek üniversite içerisinde söyleşiler, konferanslar düzenleyerek öğrencilerin üniversite yaşamlarında keyifli, kaliteli ve verimli zaman geçirmelerine destek olmaktır.

   
30)

Kültürel Yaşam Kulübü

Kültürel Yaşam Kulübü Başkanı

Kültürel Yaşam Kulübü

Amaç; Üyelerine Türk kültürü ve diğer ülkelerin kültürleri hakkında detaylı bilgiler sunarak içinde bulunduğumuz toplumun daha kültürlü bireyler yetiştirmesine yardımcı olacak etkinlikler düzenlemektir.

   
31)

Kütüphanecilik Kulübü

Kütüphanecilik Kulübü Başkanı

Kütüphanecilik Kulübü

Amaç; Çağ Üniversitesindeki tüm öğrencileri kütüphane ile buluşturmak, üniversitemiz bünyesindeki öğrencileri araştırmaya, kitap okumaya ve sosyalleşmeye yöneltmek, öğrenci arkadaşlarımızla kulübümüzün amacı doğrultusunda etkinlikler düzenleyerek kulübümüzü aktif kılmaktır.

   
32)

Mezopotamya Kültür ve Sanat Kulübü

Mezopotamya Kültür ve Sanat Kulübü Başkanı

Mezopotamya Kültür ve Sanat Kulübü

Amaç; Mezopotamya kültürünü tanıtan çalışmalar yapmaktır.

   
33)

Milli Bilinç ve Farkındalık Kulübü

Milli Bilinç ve Farkındalık Kulübü Başkanı

Milli Bilinç ve Farkındalık Kulübü

Amaç: üniversite öğrencilerinin tarih, kültür ve sanat alanındaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetler için bir çatı oluşturmak, gençlerde, ortak kültür, sanat ve tarih bilincinin oluşmasına zemin hazırlamaktır.

   
34)

Müzik Kulübü

Müzik Kulübü Başkanı

Müzik Kulübü

Amaç;  Müzikle uğraşmak isteyen öğrencileri teşvik etmek, amatör müzik grupları kurmak ve konserler düzenlemek, müzik enstrümanlarının kullanımına yönelik kurslar düzenlemektir.

   
35)

Özgecan Kadın Hakları Kulübü

Özgecan Kadın Hakları Kulübü Başkanı

Özgecan Kadın Hakları Kulübü

Amaç; Çağ Üniversitesi öğrencilerinin serbest zamanlarını, toplumsal cinsiyet rollerini inceleyen, kadınların deneyimlerini ve bakış açılarını görünür kılmaya yönelik disiplinler arası çalışmalar yaparak değerlendirmelerini sağlamaktır.

   
36)

Psikoloji Kulübü

Psikoloji Kulübü Başkanı

Psikoloji Kulübü

Amaç; Psikoloji öğrencilerini ve bu bilim dalına ilgi duyanları bir araya getirmeye çalışan ve bunun için psikolojinin her alanında, uzman akademisyenleri davet edip iş birliği yaparak seminerler ve konferanslar düzenleyen bir kulüptür.

   
37)

Satranç Kulübü

Satranç Kulübü Başkanı

Satranç Kulübü

Amaç; Üniversite içindeki satranç severleri bir araya getirmektir. Usta oyuncuları da, şahı vezirden ayıramayacak olanları da kulübe üye olmaya davet eden kulüp "önemli olan satrancı az ya da çok bilmek değil; satrancı sevmek, satrançtan zevk almak" düşüncesini benimsemektedir. Üniversite içi turnuvalar ve çeşitli seviyelerde satranç dersleri dışında, üniversiteler arası dostluk maçları, simültane gösteriler ve benzeri aktiviteler düzenlemeyi hedefler.

   
38)

SEK Tiyatro Kulübü

SEK Tiyatro Kulübü Başkanı

SEK Tiyatro Kulübü

Amaç; Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak bu amaçla tiyatroyu sevdirmek, katılıma teşvik etmek. İyi bir gözlemci ve seyirci bireylerin yetişmesi için tiyatro oyunları sergilemek, sergilenen oyunlarla üniversite gençliğiyle buluşup bilgi aktarımını ve paylaşımı sağlamaktır.

   
39)

Sosyal Fikir Atölyesi Topluluğu

Sosyal Fikir Atölyesi Topluluğu Başkanı

Sosyal Fikir Atölyesi Topluluğu

Amaç;  Üniversite öğrencilerinin tarih, kültür ve sanat alanındaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetler için bir çatı oluşturmaktır.

   
40)

Sosyal Hizmetler Kulübü

Sosyal Hizmetler Kulübü Başkanı

Sosyal Hizmetler Kulübü

Amaç; Sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklerle üniversite öğrencilerinin moral, kişilik ve akademik gelişimine katkıda bulunmaktır.

   
41)

Tenis Kulübü

Tenis  Kulübü Başkanı

Tenis Kulübü                   

Amaç: Tenis sporu ile ilgilenenleri bir araya getirmek ve bu amaçla etkinlikler düzenlemektir.

   
42)

Toplumsal Farkındalık Kulübü

Toplumsal Farkındalık Kulübü Başkanı

Toplumsal Farkındalık Kulübü                   

Amaç: 

   
43)

Türk Tarih Kulübü

TürkTarih Kulübü Başkanı

Türk Tarih Kulübü

Amaç; 

   
44)

Türkçe Topluluğu

Türkçe Topluluğu Başkanı

Türkçe Topluluğu

Amaç; Milli varlık ve bütünlüğümüzün en temel göstergesi olan Türkçenin yabancı dillerin olumsuz etkilerinden korunmasına yardım etmek, fakirleştirilmesini önlemek, doğru kullanılmasına ve zenginleştirilerek geliştirilmesine katkıda bulunmak, Türkçenin sahip olduğu kendine özgü nitelikleri ve değerleri öne çıkaran çalışmalar yaparak Atatürk İlkeleri ışığında, akılcı bir toplum için Türkçenin önemini vurgulamaktır.

   
45)

Uluslararası Hukuk Kulübü

Uluslararası Hukuk Kulübü Başkanı

Uluslararası Hukuk Kulübü

Amaç; Hukukun farklı dalları arasındaki etkileşimi göz önünde bulundurarak öğrencilere hukukçu kimliği kazandırmaya yönelik hukukun her alanıyla ilgili seminerler, konferanslar ve sertifik programları düzenlemektedir.

   
46)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü Başkanı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü

Amaç; Lojistik alanında her türlü faaliyet için öğrencilerin bilgisini ve tecrübesini arttıracak faaliyetlerde bulunmaktır. Bu faaliyetlerle öğrencilerin lojistik sektörünü tanımalarını sağlamaktır.

   
47)

1907 UNİFEB

1907 UNİFEB Başkanı

1907 UNİFEB

Amaç: Taraftarı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü’ne, içinde yaşadığı çevreye ve topluma artı değerler sağlamaktır.