2018/2019 AKADEMİK YILI SOSYAL KULÜPLER LİSTESİ

  KULÜP ADI BAŞKAN
1)

Adana Demirspor Kulübü

Adana Demirspor Kulübü Başkanı

Adana Demirspor Kulübü

Amaç; Kulüp üyelerini bir araya getirerek kaynaşmayı, yardımlaşmayı, yapılacak aktiviteleri sağlamaktır.

Burak Elban

2)

Artölye Görsel Sanatlar Kulübü

Artölye Görsel Sanatlar Kulübü Başkanı

Artölye Görsel Sanatlar Kulübü

Amaç; Seramik kursları ve sergilerle, bu sanata ilgi duyan öğrencileri bir araya getirmektir.

Barlas Sağır

3)

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı

Atatürkçü Düşünce Kulübü

Amaç; Seminer, söyleyişi, açık oturum vb. toplantılar düzenlemek ve kulübün düşünce bütünlüğü amacı doğrultusunda yayın faaliyetleri yaparak; kültürel faaliyetler ve geziler düzenlemektir.

Şafak Işık

4)

Badminton Kulübü

Badminton Kulübü Başkanı

Badminton Kulübü

Amaç; Badminton’a ilgi duyan öğrencileri bir araya getirip, bu alanda gelişmelerini sağlamaktır.

Onur Mavruk

5)

Büyülü Fener Sinema Kulübü

Büyülü Fener Sinema Kulübü Başkanı

Büyülü Fener Sinema Kulübü

Amaç: Çağ Üniversitesi öğrencilerinin sinema doğrultusunda bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlayacak eğitimler vermek ve bu alanlarda aktif olarak rol alacakları etkinlikler düzenleyerek öğrencilerin sosyal ve girişimci ruhlarını geliştirmek, sinema alanında faaliyet göstermelerini desteklemektir.

Can Özyurt

6)

Çağ Amerikan Futbolu Topluluğu

Çağ Amerikan Futbolu Topluluğu Başkanı

Çağ Amerikan Futbolu Topluluğu

Topluluk üniversite öğrencilerimizi spor yoluyla eğitmek, yetenek ve becerilerine göre branşlara ayırmak, yöresel ve bölgesel özellikler göz önünde tutularak onları değişik dallarda ve kategorilerde spor yapmalarına imkan sağlamak, iyi bir altyapı eğitimi vermek suretiyle elit, ahlaklı sporcular yetiştirmek amacı ile kurulmuştur. Amerikan futboluna ilgi duyan öğrencilerle, dostluk karşılaşmaları düzenleyip, sosyalleşmelerine destek olmaktır.

Emre Eren

7)

Çağdaş Akademi Kulübü

Çağdaş Akademi Kulübü Başkanı

Buse Çağdaş Akademi Kulübü

Amaç; Üniversitemiz de akademik konferans, sempozyum, çalıştay gibi öğrenciler için faydalı olabilecek çalışmalar yapmaktır. Alanlarında uzman konuklarla birlikte düzenlenecek konferans, çalıştay, sempozyum gibi çalışmalarla gündemi takip etmektir.

Gülbahar Konak

8)

Çağdaş Kültür Kulübü

Çağdaş Kültür Kulübü Başkanı

Çağdaş Kültür Kulübü

Amaç; Üniversitemizde ulusal günlerde konferans, sergi gibi etkinlikler düzenlemek, sanatın tüm dallarını içeren etkinlikler yaparak kültürel birikimlerine katkı sağlamaktır.

Çağdaş Özgül

9)

Çağ Gençlik Kulübü

Çağ Gençlik Kulübü Başkanı

Çağ Gençlik Kulübü

Amaç; Çağ Üniversitesi öğrencilerinin Avrupa Birliği Gençlik projeleri alanında bilgilenmelerini ve bilinçlenmelerini sağlamak, Çağ Üniversitesi öğrencilerine AB gençlik projelerinin nasıl yazıldığını öğretmek, öğrencileri AB gençlik projelerine katılmalarını teşvik etmek ve öğrencilerin bu alanda faaliyet göstermelerini desteklemektir.

 

10)

Çocuk Gelişimi Kulübü

Çocuk Gelişimi Kulübü Başkanı

Çocuk Gelişimi Kulübü

Çocuk Gelişimi Kulübü; çocukların sağlık, gelişim, beslenme ve eğitimi konusunda bilgili olan; onların bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişmelerine maddi ve manevi olarak yardımcı olmak için eğitim programları hazırlama ve uygulamayı amaç edinmiştir.

Buse Höyük

11)

Çukurova Gençlik Kulübü                

Çukurova Gençlik Kulübü Başkanı

Çukurova Gençlik Kulübü

Kulübümüz; Üniversitedeki öğrenci arkadaşlarımızın ders dışı zamanlarında keyif alarak farkındalık kazanacakları etkinlikler hayata geçirmeyi planlamaktadır. Bu doğrultuda kültürel, sosyal ve sanatsal olay ve olgulara farklı perspektiflerden bakarak, bakış açılarını zenginleştirmeyi hedeflemektedir.

Mehmet Emre Çil

12)

Dans Kulübü

Dans Kulübü Başkanı

Dans Kulübü

Kulüp; Çağ Üniversitesi çatısı altında dans eğitimlerini ve faaliyetlerini üstlenerek öğrencilerimizi bu konuda bilgilendirmek, dans severlerin yeteneklerini geliştirerek ve dans severleri bir arada toplamayı amaçlamaktadır. Ayrıca sosyal, kültürel çalışmalar çerçevesinde öğrencileri farklı dans türleriyle tanıştırmayı hedeflemektedir.

Büşra Ergül

13)

Edebiyat Kulübü

Edebiyat Kulübü Başkanı

Edebiyat Kulübü

Amaç; Edebiyat alanında öğrencilerin gelişmesini desteklemek, bilinçlendirmek, boş zamanlarını değerlendirmelerini ve akademik gelişimlerine katkıda bulunmaktır.

İzel Atmaca

14)

Engelsiz Yaşam Kulübü

Engelsiz Yaşam Kulübü Başkanı

Engelsiz Yaşam Kulübü

Amaç; Çağ Üniversitesi öğrencilerini engellere ve engellilere karşı bilinçlendirip farkındalık yaratmak, bu doğrultuda üniversite genelinde öğrenciler ve öğretim elemanları ile aktif iletişim kurmak, engelli arkadaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek uygun mercilere iletmek, sosyal sorumluluk projelerine destek ve dahil olmak, engelliler ile çalışan psikolog ve fizyoterapistler ile iletişime geçerek bu uzmanlar arasında eş güdüm sağlama, bilgi paylaşımını kolaylaştırma ve bu uzmanların engelliler ile ilgili bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak, ortak projeler ve seminerler hazırlamaktır.

Damla Kurt

15)

ESN Çağ Kulübü

ESN Çağ Kulübü Başkanı

ESN Çağ Kulübü

Kulübün ulusal ve uluslararası platformlarda Çağ Üniversitesi’ni temsil etmesi, Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile Üniversiteye gelen öğrencilere etkinlik yapması ve yaşamlarındaki zorluklara yardım edilmesi amaçlanır.

Celal Şenberber

16)

E-spor Kulübü

E-spor Kulübü Başkanı

E-spor Kulübü

Amaç;, Çağ Üniversitesi öğrencilerinin günümüzde yaygınlaşan bilgisayar oyunlarının, Türkiye ve dünya çapında çeşitli aktivitelerine, turnuvalarına, etkinliklerine katılım sağlamaya teşvik ederek, hem kişisel başarılara etken alacağına hem de okulumuz adına çeşitli başarılar getireceği düşünülerek ayrıca bilgisayar oyunlarına zaman ayıran öğrencilerimizin birbirleriyle oryantasyonuna olanak sağlamaktır.

Berke Koltukoğlu

17)

Empati ve Saygı Topluluğu

Empati ve Saygı Topluluğu Başkanı

Empati ve Saygı Topluluğu

Amaç: .

Egehan Babakaya

18)

Felsefe Kulübü

Felsefe Kulübü Başkanı

Felsefe Kulübü

Kulübün amacı dünyayı ve insan doğasını daha iyi kavrama hissinde olan gençlerin birlikte araştırarak, öğrenerek ve öğreterek düşünce özgürlüğü temelinde buluşmasıdır.

Ayda Aksoydan

19)

Festival Kulübü

Festival Kulübü Başkanı

Festival Kulübü

Amaç; Düzenlenecek konser, festival, konsept parti, gezi gibi organizasyonlarda öğrencilerin sosyalleşmelerine destek olmaktır.

Ekin Topçuoğlu

20)

Fotoğrafçılık Kulübü

Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı

Fotoğrafçılık Kulübü

Fotoğrafa ilgi duyan ancak bilgisi olmayan öğrencilere fotoğrafçılığın temel teknikleri hakkında eğitimler vermeyi amaçlamaktadır.

Onur Gök

21)

Genç Hukukçular Kulübü

Genç Hukukçular Kulübü Başkanı

Genç Hukukçular Kulübü

Kulübün amacı Çağ üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin hukukun çeşitli dalları arasındaki etkileşimleri inceleyerek bu çeşitlilik arasındaki bağların ve farkların tahlilini yaparak ve hukuk dünyası ile ilgili çeşitli seminerler ,konferanslar , etkinlikler ve sertifika programları düzenleyerek üyelerine üstün hukukçu kimliği kazandırmaktır.

Onur Altunay

22)

Gezi ve Organizasyon Kulübü

Gezi ve Organizasyon Kulübü Başkanı

Gezi ve Organizasyon Kulübü

Amaç: Çağ Üniversitesi öğrencilerinin isteklerine öncelik vererek hem üniversite içi hem üniversite dışı tatil, tur, festival, konferanslar düzenleyerek öğrencilerin üniversite yıllarını daha keyifli geçirmelerine katkı sağlamaktır.

Cem Tunca

23)

Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü

Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü Başkanı

Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü

Amaç: Çağ Üniversitesi öğrencilerini ve Mersin-Adana halkını 2709 sayılı 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90/5 maddesi uyarınca usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, hayvan hakları konusunda bilinçlendirerek, öğrencilerin hayvan hakları ve ilgili konularda düzenlenecek olan çalışmalarda etkin olarak görev almalarını sağlayarak, hayvan sevgilerini pekiştirmektir.

Fatma Şenbaş

24)

İnsan Hakları Kulübü

İnsan Hakları Kulübü Başkanı

İnsan Hakları Kulübü

Amaç; Üniversitemiz öğrencilerini insan hakları temel hak ve özgürlükler noktasında bilinçlendirmektir.

Dilan Uçar

25)

İşletme-Ekonomi Kulübü

İşletme-Ekonomi Kulübü Başkanı

İşletme-Ekonomi Kulübü

Amaç; işletme ve ekonomi alanındaki gelişmeleri takip ederek üye olan öğrencilere farklı bakış açıları kazandırmaktır.

Furkan Kargören

26)

Kaliteli Yaşam ve Motivasyon Kulübü

Kaliteli Yaşam ve Motivasyon Kulübü< Başkanı

Kaliteli Yaşam ve Motivasyon Kulübü<

Amaç; Üniversite hayatında aktif olacak bireylerin öz farkındalığını arttırmak, motivasyon düzeyini üst seviyelere ulaştırmak için etkinlikler düzenlemektir. Beden gelişimine katkı sağlayacak aktiviteler ve sunacağı sağlıklı yaşam önerileriyle daha zinde bir yaşamın kapılarını aralamayı hedeflemektedir.

Merve Kargı

27)

Kariyer Kulübü

Kariyer Kulübü Başkanı

Kariyer Kulübü

Amaç: Çağ Üniversitesi öğrencilerini kariyer imkanları konusunda bilgilendirmek, staj çalışması yapan kurumlarla iletişim kurarak üyelere staj imkanı yaratmak ,iş, kariyer, yönetim kongrelerine katılmak ve üniversitemizde benzer kongreler düzenlemek, Cv yazma, mülakat teknikleri, mülakat simülasyonları eğitimleri düzenleyerek üyelerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Eylül Oğuz

28)

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Topluluğu

Kamu Denetçiliği Başkanı

Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Topluluğu

Amaç; .

Elif Yüce

29)

Kişisel Gelişim Kulübü

Kişisel Gelişim Kulübü Başkanı

Kişisel Gelişim Kulübü

Amaç; Çağ Üniversitesi öğrencilerinin isteklerine öncelik vererek üniversite içerisinde söyleşiler, konferanslar düzenleyerek öğrencilerin üniversite yaşamlarında keyifli, kaliteli ve verimli zaman geçirmelerine destek olmaktır.

Taylan Yıldırım

30)

Kütüphanecilik Kulübü

Kütüphanecilik Kulübü Başkanı

Kütüphanecilik Kulübü

Çağ Üniversitesindeki tüm öğrencileri kütüphane ile buluşturmak, üniversitemiz bünyesindeki öğrencileri araştırmaya, kitap okumaya ve sosyalleşmeye yöneltmek, öğrenci arkadaşlarımızla kulübümüzün amacı doğrultusunda etkinlikler düzenleyerek kulübümüzü aktif kılmaktır.

Mert Koyutürk

31)

Mezopotamya Kültür ve Sanat Kulübü

Mezopotamya Kültür ve Sanat Kulübü Başkanı

Mezopotamya Kültür ve Sanat Kulübü

Amaç; Mezopotamya kültürünü tanıtan çalışmalar yapmaktır.

Ferhanur Kölen

32)

Milli Bilinç ve Farkındalık Kulübü

Milli Bilinç ve Farkındalık Kulübü Başkanı

Milli Bilinç ve Farkındalık Kulübü

Amaç: üniversite öğrencilerinin tarih, kültür ve sanat alanındaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetler için bir çatı oluşturmak, gençlerde, ortak kültür, sanat ve tarih bilincinin oluşmasına zemin hazırlamaktır.

Ecem Serin

33)

Müzik Kulübü

Müzik Kulübü Başkanı

Müzik Kulübü

Amaç; Popüler müzikle uğraşmak isteyen öğrencileri teşvik etmek, amatör müzik grupları kurmak ve konserler düzenlemek, müzik enstrümanlarının kullanımına yönelik kurslar düzenlemektir.

Buğra Yavuz

34)

Özgecan Kadın Hakları Kulübü

Özgecan Kadın Hakları Kulübü Başkanı

Özgecan Kadın Hakları Kulübü

Kulübümüzün amacı: Çağ Üniversitesi öğrencilerinin serbest zamanlarını, toplumsal cinsiyet rollerini inceleyen, kadınların deneyimlerini ve bakış açılarını görünür kılmaya yönelik disiplinler arası çalışmalar yaparak değerlendirmelerini sağlamaktır.

Pelin Türker

35)

Psikoloji Kulübü

Psikoloji Kulübü Başkanı

Psikoloji Kulübü

Çağ Üniversitesi Psikoloji Kulübü, psikoloji öğrencilerini ve bu bilim dalına ilgi duyanları bir araya getirmeye çalışan ve bunun için psikolojinin her alanında, uzman akademisyenleri davet edip iş birliği yaparak seminerler ve konferanslar düzenleyen bir kulüptür.

Melike Dutlu

36)

Salon Sporları Kulübü

Salon Sporları Kulübü Başkanı

Salon Sporları Kulübü

Amaç; Üniversitedeki Salon Sporları kulübümüzün üyelerini bir araya getirerek kaynaşmayı, yardımlaşmayı ve yapılacak aktiviteleri sağlamaktır.

Batuhan Akı

37)

Satranç Kulübü

Satranç Kulübü Başkanı

Satranç Kulübü

Çağ Üniversitesi Satranç Kulübü'nün amacı üniversite içindeki satranç severleri bir araya getirmektir. Usta oyuncuları da, şahı vezirden ayıramayacak olanları da kulübe üye olmaya davet eden kulüp "önemli olan satrancı az ya da çok bilmek değil; satrancı sevmek, satrançtan zevk almak" düşüncesini benimsemektedir. Üniversite içi turnuvalar ve çeşitli seviyelerde satranç dersleri dışında, üniversiteler arası dostluk maçları, simültane gösteriler ve benzeri aktiviteler düzenlemeyi hedefler.

Muhammed Kaan Yüce

38)

SEK Tiyatro Kulübü

SEK Tiyatro Kulübü Başkanı

SEK Tiyatro Kulübü

Amaç; Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak bu amaçla tiyatroyu sevdirmek, katılıma teşvik etmek. İyi bir gözlemci ve seyirci bireylerin yetişmesi için tiyatro oyunları sergilemek, sergilenen oyunlarla üniversite gençliğiyle buluşup bilgi aktarımını ve paylaşımı sağlamaktır.

Orben Yakışan

39)

Sosyal Fikir Atölyesi Topluluğu

Sosyal Fikir Atölyesi Topluluğu Başkanı

Sosyal Fikir Atölyesi Topluluğu

Amaç; Üniversite öğrencilerinin tarih, kültür ve sanat alanındaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetler için bir çatı oluşturmaktır.

Sıla Yalçınöz

40)

Sosyal Hizmetler Kulübü

Sosyal Hizmetler Kulübü Başkanı

Sosyal Hizmetler Kulübü

Amaç; sosyal, kültürel, bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklerle üniversite öğrencilerinin moral, kişilik ve akademik gelişimine katkıda bulunmaktır.

Ezgi İşnel

41)

Türkçe Topluluğu

Türkçe Topluluğu Başkanı

Türkçe Topluluğu

Amacı, milli varlık ve bütünlüğümüzün en temel göstergesi olan Türkçenin yabancı dillerin olumsuz etkilerinden korunmasına yardım etmek, fakirleştirilmesini önlemek, doğru kullanılmasına ve zenginleştirilerek geliştirilmesine katkıda bulunmak, Türkçenin sahip olduğu kendine özgü nitelikleri ve değerleri öne çıkaran çalışmalar yaparak Atatürk İlkeleri ışığında, akılcı bir toplum için Türkçenin önemini vurgulamaktır.

Metehan Tatar

42)

Türk Tarih Kulübü

Türk Tarih Kulübü Başkanı

Türk Tarih Kulübü

Amacı, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak, bu ilkelerin evrenselliği doğrultusunda Türk Tarihi ve Türk kültürünün karşılaştığı sorunları toplum nezdinde incelemektir.

Samed Aras

43)

Uluslararası Hukuk Kulübü

Uluslararası Hukuk Kulübü Başkanı

Uluslararası Hukuk Kulübü

Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin doğal üyesi olduğu kulübümüz, hukukun farklı dalları arasındaki etkileşimi göz önünde bulundurarak öğrencilere hukukçu kimliği kazandırmaya yönelik hukukun her alanıyla ilgili seminerler, konferanslar ve sertifik programları düzenlemektedir.

Ali Evrensel

44)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü Başkanı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü

Amaç; Lojistik alanında her türlü faaliyet için öğrencilerin bilgisini ve tecrübesini arttıracak faaliyetlerde bulunmaktır. Bu faaliyetlerle öğrencilerin lojistik sektörünü tanımalarını sağlamaktır.

Sercan Polat

45)

1907 UNİFEB

1907 UNİFEB Başkanı

1907 UNİFEB

Amaç: Taraftarı olduğu Fenerbahçe Spor Kulübü’ne, içinde yaşadığı çevreye ve topluma artı değerler sağlamaktır.