Erasmus Öğrenim Hareketliliği Kapsamında Engelli Öğrencilerimize Yönelik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirilecek

Engelli öğrencilerimizi uluslararası eğitim koşullarına yönelik sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirmek üzere üniversitemiz Erasmus Ofis personeli Arş. Gör. Mehmet EKİZOĞLU tarafından Erasmus Öğrenim Hareketliliği hakkında bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.