Dr. Öğr. Üyesi Duygu GÜR

Dr. Öğr. Üyesi Duygu GÜR İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

duygugur@cag.edu.tr

CV İndir

A. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

A1. Çabuk, S. & Gür, D. (2020). Çevreci Davranışın Oluşumunda Mobil Teknolojilerin Rolü. F. Köksoy (Ed.), Çukurova 5. Uluslararası Yenilikçi Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 97-98. ISBN: 978-625-7139-85-4

A2. Özeltürkay, Yaşa, E., Demirez, D. & Gür, D. (2020). Finans Dünyasında Bir Yenilik: Açık Bankacılık Kavramı ve Bankacılık Sektörü Üzerindeki Olası Etkileri Üzerine Bir Literatür Taraması, 4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu

B. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

B1. Gür, D. (2022). Müşteri İtirazı Karşılama ve Satış Kapatma. M.A. Çakırer (Ed.). A’dan Z’ye Satış ve Satış Yönetimi (101-117)

B2.Özeltürkay, Yaşa, E. & Gür, D. (2021). Bandwagon Etki. S. Bozyiğit (Ed.). Tüketimin Öteki Yüzü (s.199-218). Ankara: Gazi

B3. Gür, D. (2020). Psychological Reactance Theory. In M.Gülmez (Eds.). Understanding the Consumer Behavior During Covid-19 Pandemic, (p.83-104). Ankara: Akademisyen

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

C1. Demirez, D., Gür, D., & Özeltürkay, E. Y. (2021). Bankacılık Sektöründe Dijital Dönüşüm: Açık Bankacılık Ve Uygulamalarına İlişkin Kavramsal Bir Araştırma. Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 10-28.

C2. Çabuk, S. & Gür, D. (2020). Yeni Dönem Annelik: Ekolojik Anne Olma Yolunda Kadınların Değişen Tüketim Davranışları. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (1), 176-188.