E-Atık ve Sıfır Atık yönetimi "konusunda seminer 19 Ekim 2023