Öğretim Elemanı İlanı

25.03.2019

Öğretim Elemanı İlanı

Çağ Üniversitesinden

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuracak olan adayların başvuruda bulunduğu Fakülte ve Bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, aşağıda istenen evraklarla birlikte vermeleri gerekmektedir.

Başvurular, 25.03.2019 tarihli Resmi Gazete ilanımızda da belirtildiği üzere 15 gün içinde Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Adana-Mersin Karayolu Üzeri 33800 Yenice Tarsus Mersin) şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Duyuru Başlama Tarihi: 25.03.2019

Son Başvuru Tarihi: 09.04.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 10.04.2019

Sınav Giriş Tarihi: 11.04.2019

Sonuç Açıklama Tarihi: 12.04.2019

İSTENEN BELGELER

1- Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2- YÖK formatlı özgeçmiş.

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- 2 Adet Fotoğraf

5- Adli Sicil Kaydı Belgesi

6- Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Diploması (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)

8- ALES Belgesi

9- Yabancı Dil Belgesi

10- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.

Duyurulur.